SAF-T-formatet fastsatt

Artikkel

SAF-T-formatet fastsatt

Skattedirektoratet fastsatte nylig SAF-T-formatet som blir gjeldende fra 1. januar 2020. Alt er nå klart for å sette i gang med SAF-T-implementeringen.

SAF-T gjelder alle bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Dette gjelder også bokføringspliktige som faller innenfor unntaket om å opprettholde elektronisk bokføring, men som likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Les mer om våre tjenester innen SAF-T »

Den siste publikasjonen fra Skattedirektoratet inkluderer mindre justeringer av selve SAF-T-skjemaet samt ytterligere presiseringer og veiledning. Det nye skjemaet er kompatibelt med tidligere versjoner av SAF-T.

Skattedirektoratet har også publisert et dokument som knytter de enkelt SAF-T-elementene opp mot relevante hjemler i bokføringsforskriften. Dette er særlig relevant ettersom en del av innholdet i SAF-T-standarden er frivillig fra et rent teknisk perspektiv, men likevel obligatorisk fra et regulatorisk perspektiv. For å unngå ubehagelige spørsmål i fremtidig bokettersynssituasjon anbefaler vi at økonomi- og skattefunksjoner involverer seg tidlig i SAF-T-prosjektene for å sikre at det regulatoriske perspektivet ivaretas.

Deloitte hjelper en rekke virksomheter med SAF-T-implementeringer og har erfaring med en rekke problemstillinger:

  • SAF-T-implementeringsstøtte på flere store ERP-løsninger
  • Teknisk og regulatorisk validering av SAF-T-filer
  • Analyse av SAF-T-filer (mva., skatt, regnskap)
  • Programvare for å lage SAF-T-filer (taxCube SAF-T)
  • SAF-T-datamapping
  • Mapping av mva-koder og kontoplaner mot respektive standarder
  • Teknisk og regulatorisk rådgivning knyttet til SAF-T-standarden
  • Avstemming av SAF-T-filer mot skattemeldinger

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg. Vi tar også gjerne en prat om de siste endringene i SAF-T-standarden.

Delta gjerne på vårt SAF-T-seminar 17. april hvor vi blant annet demonstrerer vår SAF-T-rapporteringsløsning:

Se program »

Var denne siden nyttig?