SAF-T imlementering

Artikkel

Hvordan implementerer jeg funksjonalitet for SAF-T-rapportering i min virksomhet?

Etter at en virksomhet har valgt sin SAF-T-løsning, vil det ofte være behov for å gjennomføre en implementeringsprosess.

En slik prosess vil variere i omfang avhengig av valgt løsning og størrelse på det aktuelle selskapet, men vil kreve involvering fra både IT- og økonomifunksjonen.

​Nødvendige forberedelser til en SAF-T-implementering er:

  • Datavalidering: Vurdere tilgjengeligheten av samtlige SAF-T-datapunkter i selskapets systemer
  • ​Utarbeidelse av nytt systemdesign: En oversikt over hvordan selskapets systemer og prosesser vil fungere etter gjennomført SAF-T-implementering

​Disse forberedelsene vil resultere i en teknisk kravspesifikasjon som vil fungere som et veiledningsdokument for prosjektgruppen under implementeringsprosessen.

​Mangel på interne ressurser gjør det ofte utfordrende for virksomheter å kunne foreta den nødvendige teknologi-implementeringen eller gjennomføre endringer i eksisterende systemarkitekturer for å kunne rapportere i SAF-T-format.

​Vi opplever at det under en SAF-T-implementering ofte kreves at det gjennomføres en rekke parallelle initiativer. Utfordringen med å koordinere alle nødvendige initiativer på tvers av organisasjonen stiller krav til en sterk prosjektenhet som kan holde oversikt over de ulike arbeidsstrømmene og sikre fremgang i henhold til fastsatte tidsfrister.

Deloitte har lang erfaring med å tilby alt fra bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner til implementeringsstøtte og prosjektstyring.

Våre markedsledene SAF-T-eksperter og ERP-spesialister hjelper med implementeringen slik at din virksomhet oppnår en smidig implementering, der dere oppnår bedre styring og kontroll over rapporteringen - og følgelig redusert risiko for feilrapportering til skattemyndighetene

Aktuelle tjenester fra Deloitte:

  • Prosjektstyring
  • Implementeringsstøtte og systsemdesign
  • Datavalidering
  • Verifisering av standard kontoplan og momskoder
Var denne siden nyttig?