Artikkel

Er SAF-T-filen din klar for skattemyndighetenes gjennomgang?

Rapporteringsstandarden Standard Audit File – Tax (SAF-T) blir obligatorisk for alle selskaper som er underlagt den norske regnskapsloven fra 1. januar 2020.

Det er ulike tekniske og regulatoriske krav til innholdet i SAF-T-filen. Dette betyr at en fil som oppfyller de definerte tekniske kravene ikke nødvendigvis også oppfyller de regulatoriske. Deloitte har utviklet et testprogram som kontrollerer hvorvidt både de tekniske og regulatoriske kravene er oppfylt.

Ennå ikke startet med implementering av SAF-T-funksjonalitet? Les mer om endringene og Deloittes SAF-T-tjenester her.

 

Om testprogrammet

Den eneste forutsetningen for å kunne bruke testprogrammet er en SAF-T XML-fil. Testprogrammet omfatter forhåndsdefinerte tester basert på erfaringer fra arbeid med flere nasjonale og flernasjonale selskaper. Vi kan utvide testprogrammet med tilpassede tester etter ønske. Testprogrammet gjennomføres i fem deler:

 1. SAF-T skjemavalidering
  En teknisk test av SAF-T XML-fil mot SAF-T XSD-skjema. Testen sjekker om filformatet er korrekt og om filen er leselig, dvs. at den kan sendes til og leses av skattemyndighetene. Den sjekker også navn og rekkefølge på elementene, og kontrollerer filen for manglende elementer og formateringsfeil. Skattemyndighetene utfører en identisk test av SAF-T-filene.
 2. Validering av unike identifikatorer
  En teknisk test som identifiserer manglende samsvar mellom SAF-T-strukturene. Testen kontrollerer om det er unike identifikatorer i SAF-T-filen og om benyttede identifikatorer i hovedboksdelen av filen også er definert i den delen av filen som inneholder faste data. Indikatorene sammenkobler data fra de forskjellige delene av SAF-T-strukturen, slik at eksempelvis kunde-IDene i hovedboksoppføringene samsvarer med kunde-Idene i Masterfil-strukturen for kunder.
 3. Test av om lovkravene er oppfylt
  Testen kontrollerer hvorvidt elementene i SAF-T som er obligatorisk å levere inn i henhold til bokføringslov- og forskrift er inkludert i filen. Da flere av disse elementene ikke er teknisk obligatoriske, erfarer vi at de ikke er inkludert i en rekke filer.
 4. Datakvalitet
  En sjekk av kvaliteten på innholdet i SAF-T-filen. For eksempel en sjekk av om det er dobbeltoppføringer av kunder eller leverandører i masterdataene og om adressestrukturen er konsekvent.
 5. Avstemminger
  Validere at innholdet i filen stemmer overens, for eksempel om inngående balanse for en kunde og alle transaksjoner som er ført på kontoen i hovedboken stemmer med utgående balanse.

 

Hvorfor bruke Deloittes testprogram?

Vi erfarer at det ikke er uvanlig at SAF-T-filene ikke oppfyller alle tekniske og regulatoriske krav til innhold. Deloittes testprogram gir selskaper forståelse for hvilke deler av filen som må korrigeres for å imøtekomme kravene. Både resultatet av testingen og forslag til tiltak for å korrigere feil sammenstilles i en rapport og gjennomgås av Deloitte i et eget møte.

 

Hvis du er interessert i Deloittes testprogram eller har andre spørsmål knyttet til SAF-T, kan du ta kontakt med en av våre SAF-T-spesialister under.

Var denne siden nyttig?