Artikkel

Skattepliktig møblert utleie av egen bolig

Fradrag for slitasje på inventar

Ved skattepliktig utleie av bolig er hele leieinntekten skattepliktig. Det gis imidlertid fradrag for eiendommens driftskostnader, som for eksempel fradrag for slitasje på inventar.

Dersom man kortvarig leier ut en fullt møblert bolig der eieren selv bruker innboet privat før og etter utleieperioden, f.eks. utleie av egen bolig ved arbeidsopphold borte fra hjemmet, kan fradraget skjønnsmessig settes til 15 % av brutto leieinntekt. Denne regelen bør ikke brukes når eiendommen leies ut i mer enn 3 år. Satsen kan også brukes i andre tilfeller når den må antas å passe.

Informasjon til skattekontoret om skattepliktig utleieinntekt gis ved å vedlegge skjema RF-1189 til selvangivelsen.

Skjemaet finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Arsoppgjor-for-utleie-mv-av-fast-eiendom/

Var denne siden nyttig?