Artikkel

Søk om utsatt innleveringsfrist for selvangivelsen – i tide

Hvis du er bosatt i Norge eller har utført arbeid eller mottatt trygdeytelser her i 2014 skal du nå ha fått tilsendt selvangivelse.

Det er ditt ansvar å undersøke at opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Hvis du ikke har noen endringer, kan du la være å levere. Dersom informasjonen i selvangivelsen din ikke er korrekt er fristen for å endre og levere selvangivelsen 30. april.

Dersom du ikke har rukket å gjennomgå selvangivelsen din ennå og ønsker utsettelse må du søke skattekontoret om dette før 1. mai. Du kan da få utsatt innleveringsfrist frem til 31. mai. Søknad om utsettelse sendes via Altinn.no eller dersom du ikke har anledning til det ved å sende skattekontoret en e-post på følgende side:

https://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/

Var denne siden nyttig?