Artikkel

- Dette vil øke norske selskapers konkurranseevne

Statsbudsjett 2019 og skatteregler

- I dag fikk vi en uventet skattesatsendring, det er en gladnyhet for Selskaps-Norge, sier Daniel Herde, Partner Tax & Legal i Deloitte Norge. Deloittes skatteeksperter peker også på at forskjellen på beskatningen av bank og finansbransjen og resten av næringslivet øker, og at det kommer strengere rentebegrensningsregler.

Etter to år med  få nyheter har vi i år fått et statsbudsjett med åtte til ti forholdsvis store endringer, med tanke på skatt og avgift.

Partner i Tax & Legal i Deloitte, Daniel Herde, mener norsk næringsliv kommer godt ut av statsbudsjettet for 2019. For næringslivet reduseres nemlig skattesatsen fra 23 til 22 prosent - en uventet endring, ifølge Herde.

- Dette er gledelige nyheter for alle selskaper som går med overskudd. Man trodde man var ferdige med skattereduksjonen for næringslivet etter at den ble satt ned til 23 prosent.

- Dette vil øke norske selskapers konkurranseevne, legger Herde til.

De viktigste endringene for selskaper er altså at skattesatsen går fra 23 prosent til 22 prosent, rentebegrensningsreglene vil omfatte eksterngjeld og det vil bli innført et nytt hjemmehørendebegrep, bestemmende for om et selskap blir globalskattepliktig til Norge. Den reduserte skattesatsen påvirker også privatpersoner, som får justeringer som er ment til å opprettholde den samme effektive beskatningen som før (justeringsfaktor aksjer, trinnskatt mv.).

Få Deloittes gjennomgang av statsbudsjettet

Meld deg på her

BEPS og rentebegrensningsregler

De BEPS-endringen som var forventet er innført - blant annet rentebegrensningsreglene er utformet etter BEPS-arbeidet. I tillegg ser vi spor av BEPS-forslaget i tekst om hjemmehørendeendringen, Google tax og kildeskatt. Det er fortsatt noen utestående punkter.

- De BEPS-endringene som var forventet er innført, men vi ser ikke noe “BEPS-ras” med dette budsjettet, sier Herde.

Endringer i eiendomsskatten vil påvirke selskaper og privatpersoner. Finanssektoren vil bli påvirket av nye fradragsregler for forsikringsselskaper, regnskapsregler for banker og sektoren vil nyte godt av at aksjesparekontoreglene gjøres mer gunstig ved at utbytte også vil bli omfattet av fritaket. Det jobbes også med finansskatt som skal bli mer løsrevet fra skatten og merverdiavgiften.

Deloittes skatteeksperter publiserer årets store gjennomgang av statsbudsjettet og konsekvenser for skatteregler i løpet av dagen. Meld deg på nyhetsbrev for å få det tilsendt her.

Mer om statsbudsjettet? Meld deg på et seminar nær deg.

Seminar om statsbudsjettet

Meld deg på
Var denne siden nyttig?