Artikkel

Oppkjøpsfellen ser ut til å bli fjernet

Statsbudsjettet 2020

- Det er bra at departementet vil se på rentebegrensning i henhold til Deloittes høringssvar. Får vi denne endringen i tråd med det vi foreslo, vil det bli enklere å refinansiere i etterkant av et oppkjøp uten å bli truffet av rentebegrensningsregelen. De var jo aldri ment å treffe rene norske konsern, sier partner og advokat Henriette Holmen.

Deloittes skatteeksperter publiserer årets store gjennomgang av statsbudsjettet og konsekvenser for skatteregler i løpet av dagen. Meld deg på nyhetsbrev for å få det tilsendt her.

Mer om statsbudsjettet? Meld deg på et seminar nær deg.

 

Kan bli enklere å refinansiere oppkjøp

Deloitte-advokatene har lagt inn mange timer i sitt høringsinnspill for å få departementet til å revurdere forslag til utvidelse av regelen som ville kunne ha resultert i hodepine ved oppkjøp.

Slik regelen opprinnelig var foreslått vil rentekostnader som oppkjøpte selskaper pådrar seg til sine nye eiere i oppkjøpsåret rammes av rentebegrensningsregelen uavhengig av 25 millioner terskelen.

Deloitte har i sitt høringsinnspill av 10. september foreslått at denne regelen endres da regelen vil gi vilkårlige utslag og kan i mange tilfeller ende med å nekte rentefradrag i oppkjøpsåret, selv om selskapet ikke er underlagt rentebegrensning i årene før eller etter.

- Uten endringer mener vi det har blitt lagt en felle for blant annet transaksjoner mellom helnorske konsern som gjør at de mister fradragsretten og får økte skatteutgifter, og reglene var aldri ment å treffe slike selskaper all den tid hovedformålet bak regelen er å motvirke overskuddsflytting, forklarer Holmen.

Deloittes gjennomgang av Statsbudsjettet

Last ned og les

Vil vurdere utformingen av regelen


I budsjettforslaget lagt frem 7. oktober står på side 109:

 

" Departementet er enig med Deloitte i at renter betalt til konsernselskap som kjøpes opp, kan få en uforholdsmessig streng behandling i oppkjøpsåret ved at disse rentene regnes som renter til nærstående part utenfor konsernet. Departementet vil derfor vurdere om regelen bør utformes slik at den kun slår til når nærstående part er utenfor konsernet ved årets inngang og utgang."

Det er Deloittes brev til Finansdepartementet om rentebegrensning i fjor som resulterte i et høringsnotat som ligger til grunn for denne formuleringen.

 

- Rentebegrensningsreglene engasjerer oss og det engasjerer kundene våre, og det er bra at det engasjementet skaper bevegelse. Hvis de foreslått reglene ikke endres på, vil disse reglene omfatte mange fler enn det gjør i dag, sier Holmen.

Seminar om Statsbudsjettet

Meld deg på
Var denne siden nyttig?