Artikkel

Statsbudsjettet 2021 - de viktigste nyhetene

Deloittes oppsummering av statsbudsjettets viktigste skattenyheter  

Ikke uventet kom det i statsbudsjettet flere endringer som påvirker næringslivet. Det er foreslått å innføre kildeskatt på renter og royalties, samt leiebetalinger for visse fysiske eiendeler som skip, rigg og helikopter.

Les også: - - Ny kildeskatt i statsbudsjettet er symboltiltak

Deloittes skatterettsadvokater har samlet alle de viktigste skattenyhetene i statsbudsjettet. Gjennomgangen består av fem kapitler, som hver tar for seg forslagene som kom i statsbudsjettet 7. oktober.

Oversikten inneholder følgende deler:

  1. Kildeskatt på renter og royalties
  2. Avgift
  3. Vannkraft
  4. Personbeskatning
  5. Andre saker (herunder formueskatt)

 

 

Les hele gjennomgangen her (PDF)

Last ned oppsummeringen

Statsbudsjettet 2021: Deloittes oppsummering av de viktigste nyhetene

Last ned her (pdf)
Var denne siden nyttig?