Artikkel

Trygdeavtale mellom Norge og India er trådt i kraft

med virkning fra 1. januar 2015

Muligheter for besparelser knyttet til arbeidsgiveravgift og trygdeavgift.

Ny trygdeavtale mellom Norge og India trådte i kraft 1. januar 2015. Dette medfører at indiske arbeidstakere i Norge eller norske arbeidstakere i India bare skal være omfattet av ett lands trygdeordning og at trygdeavgift og arbeidsgiveravgift bare skal betales til ett av landene. Frem til nå har både arbeidsgivere og arbeidstakere i stor grad betalt avgifter til begge land.

Avtalen gir mulighet for at indiske ansatte som er utsendt til Norge for å arbeide her for en tidsbegrenset periode kan unntas fra norsk trygd og avgiftsforpliktelser under arbeid i Norge. På samme måte kan norske ansatte som er utsendt til India for en tidsbegrenset periode unntas fra indisk avgiftsforpliktelser.

Nordmenn på midlertidig arbeidsopphold i India opprettholder vanligvis medlemskap i folketrygden slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker fortsetter å betale avgifter til Folketrygden. For denne gruppen av ansatte har arbeidsgiver i tillegg normalt betalt ca 12% avgift av brutto lønn per ansatt til provident fund i India. Denne avgiften vil nå kunne bortfalle som følge av trygdeavtalen. Virksomheter som frem til nå har hatt indisk personell i arbeid i Norge kan oppnå en reduksjon av kostnader trygdeavgift og arbeidsgiveravgift på inntil 22,3 %. Det skal i slike tilfeller betales indiske trygdeavgifter.

På rettighetssiden gir avtalen mulighet til eksport av opparbeidede rettigheter til blant annet alderspensjon og etterlatteytelser.

Foreløpig er det ikke gitt føringer for hvordan avtalen på enkelte punkter skal forstås eller praktiseres. Videre forventes det at dokumenter knyttet til dokumentasjon for trygdetilhørighet og rettigheter blir tilgjengelige innen kort tid.

Dersom din virksomhet har personell utstasjonert fra eller til India, eller om virksomheten har personell tilstede i India, kan dere kontakte oss for avklaringer og praktisk håndtering slik at doble avgifter unngås.

Var denne siden nyttig?