Artikkel

Utleie av hybel

Utleie av egen bolig er i utgangspunktet skattepliktig.

Dersom man bruker minst halve eiendommen regnet etter utleieverdien som egen bolig er leieinntekten skattefri.

Utleie av hybel i egen bolig vil typisk være skattefri.

Leieinntekten er også skattefri hvis man leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdi så lenge inntektene fra slik utleie ikke overstiger kr 20.000 i løpet av et inntektsår.

Ved skattepliktig utleie av fast eiendom kan det kreves fradrag for driftskostnader knyttet til eiendommen.

Som driftskostnader regnes typisk forsikring, strøm, eiendomsskatt, felleskostnader og vedlikehold.

Informasjon til skattekontoret om skattepliktig utleieinntekt gis ved å vedlegge skjema RF-1189 til selvangivelsen.

Skjemaet finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Arsoppgjor-for-utleie-mv-av-fast-eiendom/

Var denne siden nyttig?