Skattefunksjonen som strategisk rådgiver

Artikkel

Webinaropptak: Skattefunksjonen som strategisk rådgiver

Et innblikk i fremtidens skattefunksjon

Deloitte gjennomførte nylig undersøkelsen «Tax Transformation Trends», som ser nærmere på fremtidens skattefunksjon. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar, og representerer over 300 økonomi- og skatteledere i globale og norske selskaper.

På dette webinaret presenterer vi de viktigste funnene fra undersøkelsen. 

Du vil også få innsikt i hvordan ulike trender utvikler seg, og en gjennomgang av hvordan Deloitte kan hjelpe skatteavdelinger på reisen mot å kunne bidra til mer strategisk verdi ved å outsource mye av rutinearbeidet.

Undersøkelsen viser blant annet at flere skatteavdelinger er i ferd med å utvikle seg fra å være en ressurs som gjennomfører mange rutineoppgaver, til å være spisset mot strategisk rådgivning for konsernets kjernevirksomhet og ledelsen.

93% av deltakerne sier samtidig at skatteavdelingens budsjetter ikke har økt de siste årene og at dette medfører et behov for å organisere ressursbruken smartere. Flere tradisjonelle skatteoppgaver flyttes for øyeblikket til regnskapsavdelinger, fellestjenestesentre og eksterne outsourcingspartnere. 

Hvordan ser fremtidens skattefunksjon ut? I dette webinaret gir vi deg et innblikk. 

Var denne siden nyttig?