Business tax

Tjenester

Business tax

Med økt internasjonalisering følger også økt krav til kunnskap og overholdelse av nasjonale og internasjonale lover og regler. Økt internasjonalisering åpner også muligheter til å effektivisere drift og optimalisere kostnadsnivå ved å håndtere nasjonale og internasjonale skatter og avgifter på en kostnadseffektiv måte. Deloitte har lang erfaring og ikke minst kunnskap med å bistå multinasjonale selskaper og konserner med generell skatterådgivning.

Vår rådgivning fokuserer på å identifisere muligheter for optimalisert drift og kostnadseffektivitet ved å yte spesialiserte tjenester innenfor skatterett og selskapsrett. Samtidig er vi opptatt av at selskapenes risikoprofil og etterlevelse av gjeldende regelverk skal overholdes. Som en del av et stort globalt nettverk av rådgivere innenfor skatt og selskapsrett sikres en konsistent og helhetlig administrering og håndtering av skatterettslige problemstillinger på tvers av landegrenser og jurisdiksjoner. 

Deloitte kan bistå klienter med alle typer skattespørsmål som oppstår i forbindelse med virksomheten. Ved å ha inngående kunnskap og erfaring med selskaps- og regnskapsrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med skattemessige vurderinger, kan vi yte hensiktsmessig skatterådgivning kombinert med praktisk skattebistand. Vår rådgivning fokuserer på å forenkle administrasjonen og håndteringen av skatterettslige problemstillinger, bidra til oversikt og legge til rette for informerte og strategiske beslutninger for multinasjonale selskaper. 

Corporate Tax

Skatt er teknisk komplisert og er en del av et fagområde som stadig er i endring. Samtidig har skatt ofte en side mot både selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler. For å overholde de regelverk som ligger i bunnen samt optimalisere og effektivisere et selskap sin virksomhet og dermed kostnadsnivå, kreves derfor inngående kunnskap og oversikt over regelverkene og de juridiske og økonomiske problemstillinger som kan oppstå. 

Les mer om våre tjenester innen Corporate Tax.

Research and development and government incentives

Som del av et globalt nettverk har våre rådgivere internasjonalt både inngående kunnskap og erfaring med de insentivordninger som finnes lokalt og internasjonalt, samt kunnskap om hvilke krav som stilles for å kvalifisere til ordningene.

Les om våre tjenester innen Research and development and government incentives.

Compliance and reporting services

For både innenlandske og multinasjonale selskaper utgjør overholdelse av et stadig økende antall skatteregler, en strengere og mer koordinert håndheving fra nasjonale og internasjonale skattemyndigheter sin side og restriksjoner knyttet til ansatte en stadig større utfordring.

Les mer om våre tjenester innen Compliance and reporting services.

Tax controversy services

Nåværende trender tilsier at multinasjonale organisasjoner vil bruke mer tid og ressurser på å håndtere skattekonflikter både i deres lokale og utenlandske markeder. Skattemyndigheter deler informasjon om selskaper på tvers av landegrensene og fokuserer i stadig økende grad på implementering av skatteposisjoner.

Les mer om våre tjenester innen Tax controversy services.

International tax

Deloitte sine internasjonale skatterådgivere bistår multinasjonale selskaper med å tilpasse deres internasjonale skattestrategier med virksomheten som sådan gjennom et bredt spekter av rådgivningstjenester innenfor skatt og avgift. Våre advokater og økonomer tilbyr nyskapende løsninger tilpasset konsernets funksjoner, strategier og kommersielle målsetninger. I tillegg til å bistå med skatteoptimale struktureringer og annen skatterådgivning, bistår Deloitte med å sørge for at selskapene tilfredsstiller lokale krav til skatterådgivning. 

Les mer om våre tjenester innen International Tax.

 

Transfer pricing

Deloitte's transfer pricing professionals can assist taxpayers with their documentation requirements by preparing transfer pricing documentation reports, analyzing the arm’s length nature of the intercompany prices. We have the competence to document all types of transactions including goods transfers, service renderings, financial transactions and intangible property relocations, among others.

Continue reading about our Transfer Pricing services.

Kontakt oss

Rolf Saastad

Rolf Saastad

Partner | Advokat - Daglig leder Deloitte Advokatfirma AS

Rolf er daglig leder og partner i Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og spesialisert i norsk og internasjonal bedrifts- og selskapsbeskatni... Mer

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner | Advokat

Aamelfot er spesialist i skatt og selskapsrett og bistår klienter med løpende skatterådgivning, generasjonsskifter, transaksjoner, omstruktureringer og eiendomsutvikling. Hun er leder av Family Busine... Mer

Håvard Tangen

Håvard Tangen

Partner | Advokat

Håvard er partner i Deloitte Advokatfirma ved kontoret i Bergen. Han arbeider særlig med M&A tjenester, strukturering/omstruktering og eierendringer i virksomheter, nasjonal og internasjonal skatt, sa... Mer