Tjenester

Cross-border Transactions

Indirect tax

Plikten til å beregne og innbetale merverdiavgift ved import av varer ligger hos den som etter loven er ansvarlig for å svare toll. Såfremt varen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet vil en eventuell innførselsmoms normalt kunne fradragsføres i samme termin som avgiften innberettes.

Vår erfaring viser at de fleste næringsdrivende har tilstrekkelig kunnskap til å kunne håndtere import og eksport av varer på en god måte. Vi ser imidlertid at langt flere næringsdrivende har langt mindre kjennskap til reglene som regulerer avgiftsplikten ved inn- og utførsel av fjernleverbare tjenester. 

En gjennomgang av selskapets rutiner ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet vil kunne spare virksomheten for ubehagelige overraskelser i fremtiden og gi økte fradragsmuligheter. 

Kontakt oss

Alexander With

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med ... Mer