Tjenester

Export controls

Indirect tax

I internasjonal handel er det viktig å opptre i overensstemmelse med norsk og internasjonalt eksportkontrollregelverk. Det stilles strenge krav til dokumentasjon og lisenser for varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse.

Deloittes internasjonale nettverk av eksperter, bestående av jurister, konsulenter og tidligere offentlig ansatte, har bred erfaring med å bistå selskap med å håndtere risiko og å effektivisere prosessene rundt å overholde den omfattende eksportkontrollovgivingen, både i Norge og internasjonalt.

Kontakt oss

Alexander With

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med ... Mer