Tjenester

Export controls

Indirect tax

I internasjonal handel er det viktig å opptre i overensstemmelse med norsk og internasjonalt eksportkontrollregelverk. Det stilles strenge krav til dokumentasjon og lisenser for varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse.

Deloittes internasjonale nettverk av eksperter, bestående av jurister, konsulenter og tidligere offentlig ansatte, har bred erfaring med å bistå selskap med å håndtere risiko og å effektivisere prosessene rundt å overholde den omfattende eksportkontrollovgivingen, både i Norge og internasjonalt.