Global employer services

Tjenester

Global employer services | Deloitte Norge

Ulike lover og regler fra land til land – mobilitet gir både muligheter og utfordringer

Deloitte har bred ekspertise innen nasjonale og internasjonale utfordringer, og i tillegg et utstrakt internasjonalt nettverk som en del av en global organisasjon. Med dette utgangspunkt kan vi bistå med rådgivning, analyser og planlegging slik at både arbeidsgivers og de ansattes forhold ivaretas på best mulig måte.

Følg linkene til relevant område:

Les mer om:

Tougher penalties for incorrect or missing payroll reporting

From 1 January 2017, the Norwegian tax authorities are expected to be tougher in levying penalties on non-compliant employers in Norway. The penalties can be substantial, so updating on the payroll reporting obligations in Norway, and making sure they are met, could be one of the more important cost saving measures that you do this year.

Read the full article

Opsjonsordningen for små oppstartselskaper

For små oppstartsselskaper, hvor likviditeten ofte er svak, kan hovedregelen om skattlegging og avgiftsberegning ved innløsning av opsjonen gjøre at opsjonsordninger, som et alternativ til vanlig lønn, ikke er aktuelt som et middel til å tiltrekke, motivere og beholde ansatte. 

Les mer

The Overlooked Challenge of Business Travelers

Not monitoring your global business travelers can be costly.

As global mobility becomes an integral part of any multinational company and these companies face the challenge of setting up adequate policies to manage their global workforce, one important group within the mobile workforce is often overlooked: global business travelers.

Read more

Working and living in Norway

Working in Norway induces a variety of obligations for both the employer and the employee. This booklet summarizes the main obligations faced by the employee in Norway, whether locally employed in or temporarily assigned to Norway.

Read more

Working and living abroad

This booklet contains a summary of key information on tax, immigration, social security, pension and employment legislation in Norway as of January 1, 2018.

If you represent an employer considering assigning an employee abroad, or if you as an employee have been offered an assignment outside Norway, the booklet may give valuable information.

Read more

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner / Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Kontakt oss

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner / Advokat, Tax & Legal

Erik Øxnevad Larsen er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Stavanger Han jobber med rådgivning innenfor Global Mobilitet, som internasjonal skatt, trygd og arbeidsrett mm, og leder Deloitte Glo... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner / Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer