International Strategic Tax Review (ISTR)

Tjenester

International Strategic Tax Review

International tax

Når konserner ekspanderer globalt er det av vesentlig betydning at skatte- og finansstrategier til involverte selskaper blir integrerte, fleksible og bærekraftige. Deloittes International Strategic Tax review (ISTR) hjelper selskaper med å forstå driverne bak effektive skattesats, vurdere risiko, samt sammenstille skattefunksjon med utvikling forretningsmodell.

Deloitte bistår med utenlandske skattefradrag, repatriering (tilbakeførsel) av overskudd, prognose av effektiv skattesats, risikohåndtering, post merger integration, og forenkling av selskapsstruktur. ISTR er et rammeverk for diskusjon, design og implementering av globale skatte- og finansielle strategier. Våre rådgivere baserer seg kun på en analyse av objektive fakta, hvilket gjør at multinasjonale selskaper på en objektiv og metodisk måte får bistand til å kartlegge deres skattestrategi og administrere risiko på en best mulig måte for fremtiden.

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer