International Tax - Business Model Optimization (BMO)

Tjenester

Business Model Optimization

International tax

I lys av dagens dynamiske, globale og økonomiske miljø, hvor potensialet for endringer i lovverket er stort, er det ikke lenger gitt at evaluering av et multinasjonalt selskap sin forretningsmodell er en valgfri øvelse. Deloitte tilbyr tjenester av høy kvalitet innenfor Business Model Optimization (BMO) med det siktemål å skreddersy og optimalisere skatte- og forretningsmodeller til multinasjonale selskaper for å minimere skattebelastningen innenfor gjeldende lovverk. Våre [internasjonale] team bistår multinasjonale selskaper med å integrere deres operasjonelle skatteplanlegging på en overkommelig og bærekraftig måte for å sette bedriftsledere i stand til å ta mer effektive avgjørelser.

Våre rådgivere bruker metodeverktøy utviklet av Deloitte global for å evaluere og optimalisere selskapers skattestrategi og forretningsmodeller innenfor gjeldene lovverk.

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer