Compliance and reporting services

Tjenester

Compliance and reporting services

International tax

For både innenlandske og multinasjonale selskaper utgjør overholdelse av et stadig økende antall skatteregler, en strengere og mer koordinert håndheving fra nasjonale og internasjonale skattemyndigheter sin side og restriksjoner knyttet til ansatte en stadig større utfordring.

Når selskaper utvider virksomheten til nye markeder, øker kompleksiteten knyttet til håndtering og administrering av skatterisiko og overholdelse av rapporteringskrav. Deloitte tilbyr derfor kompetent og kostnadseffektive skatterådgivningstjenester, inklusiv «co-sourcing» og «outsourcing» muligheter i forbindelse med utarbeidelse av ligningspapirer og innrapportering overfor skatte- og avgiftsmyndighetene. Ved at vi tilbyr integrert skatterådgivning i kombinasjon med nødvendig teknologi kan selskaper få den lokale og internasjonale kunnskap og verktøy som skal til for å oppnå kvalitetsleveranser innenfor skatt til en lavere kostnad. Videre legges forholdene til rette for at selskapet kan foreta strategiske beslutninger på et korrekt grunnlag.