International mergers and acquisitions

Tjenester

International mergers and acquisitions

International tax

Alle transaksjoner, enten det er fusjoner, oppkjøp, salg, joint ventures, eller verdipapirinvesteringer, reiser problemstillinger knyttet til potensiell skatterisiko og gir samtidig mulighet til å implementere strategier for forbedring av effektivitet og risiko på skatteområdet. Når transaksjoner involverer selskaper med global virksomhet må det tas stilling til en rekke sammensatte spørsmål. I slike tilfeller er det av sentral betydning at rådgiveren har bred og langvarig erfaring med problemstillinger på tvers av skattejurisdiksjoner. Deloitte tilbyr støtte i forbindelse med alle sider av en fusjon, oppkjøp og salgstransaksjoner, inkludert due diligence, omstruktureringer, finansiering, samt integrering i forbindelse med fusjoner og rapporteringer.  Deloitte kan bistå med effektiv navigering gjennom de utallige problemstillingene som kan oppstå innenfor skatt, regnskap og offentlige reguleringer i forbindelse med en transaksjon, og besørge at involverte selskaper får full uttelling for forventede fordeler som følge av gjennomførte transaksjoner.

Kontakt oss

Audun Frøland

Audun Frøland

Partner / Advokat, Leder Skatt

Audun er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Han arbeider i det vesentlige med løpende skattemessige forhold, samt skattemessige forhold i tilknytning til transaksjoner,... Mer

Rolf Saastad

Rolf Saastad

Leder Deloitte Avokatfirma

Rolf er leder av Tax & Legal i Deloitte, og managing partner for Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og spesialisert i norsk og internasjona... Mer