Tjenester

Oil & Gas Industry

Indirect tax

Salg av varer og tjenester til og fra petroleumsvirksomheter er omfattet av en rekke avgiftsfritak. Disse fritakene ble i sin tid gitt for å sikre at norske bedrifter skulle være konkurransedyktige i vare- og tjenesteleveranser til operatører og andre oljerelaterte virksomheter på sokkelen.

Fritakene er i stor grad beheftet med begrensninger og vilkår. Vi minner om at det er selgers ansvar å påse at et fritak er tilstede. 

Deloitte kan bistå med å vurdere virksomhetens avgiftsrutiner knyttet til kjøp og salg innen petroleumsnæringen. Vi vil også kunne være behjelpelige ved bokettersyn eller annen korrespondanse med avgiftsmyndighetene.

Kontakt oss

Alexander With

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med ... Mer