private company services

Løsninger

Rådgivning for SMB-markedet, gründere og familieeide bedrifter

Hver dag rådgir vi store og komplekse selskaper, men opplever samtidig at små og mellomstore bedrifter (SMB) i mindre grad benytter rådgivere i krevende situasjoner som kjøp- og salg av virksomhet, valg av finansiering eller generasjonsskifter. Dette påvirker både risikoen man påtar seg og prisen man betaler eller mottar slike sammenhenger.

Hvis du kjenner deg igjen i situasjonene beskrevet nedenfor, ta kontakt med våre erfarne rådgivere for en uforpliktende samtale. Vår tverrfaglige (finansiell, juridisk, skatt og strategi) tilnærming bidrar til at du slipper å forholde deg til mange ulike rådgivere, og vi følger deg gjennom hele prosessen.

Oppkjøpsprosess

 • Du ønsker å kjøpe en bedrift. Hvordan sikre at prisen er «fair», risikoen lav, og at kvaliteten av den finansielle informasjonen er slik den er blitt forespeilet av selger?
 • Hva er de skatte-, selskaps-, regnskaps- og avgiftsmessige konsekvensene av den kommende transaksjonen? Har du tilpasset deg optimalt, og hva er risikoen for at noe går galt og hva er konsekvensen av dette?
 • Du planlegger å gjennomføre en transaksjon, hvordan kan du sikre at integrasjonsprosessen etter den planlagte fusjonen (PMI) blir vellykket?
 • Hvordan oppnå ønskede synergier etter et oppkjøp?

Salgsprosess

 • Du vurderer å selge ditt selskap til en finansiell eier/Private equity selskap. Hvordan tenker disse markedsaktørene, og hvordan kan du stille best mulig forberedt til forhandlinger?
 • Du er i ferd med å selge din bedrift. Hvor mye er den verdt, og hvordan kan du best forberede deg på forhandling med ulike kjøpere og deres rådgivere?
 • Hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser får salget? Bør det foretas tilrettelegging og omstrukturering i forkant?
 • Du trenger bistand i forbindelse med forhandlinger med motpart i transaksjonen, samt innspill til prisjusteringer, betingelser og strukturering av aksjekjøpsavtalen («SPA»).

Generasjonsskifte

 • Hvordan påvirker et generasjonsskifte bedriftens videre utvikling, og hvordan skal overføringen skje til arvtagere?
 • Hvordan sikre egen økonomi – uttak av kapital, lønn, pensjon, gavesalg og skattemessige forhold?
 • Hvilke hensyn må tas for å sikre familiefreden og rettferdighet?
 • Du skal pensjonere deg som leder og eier av familiebedriften om fem år. Hvordan kan du best forberede deg i dag på et fremtidig salg eller et generasjonsskifte?

Vekst

 • Din bedrifts vekststrategi er aggressiv, men dere trenger finansiering for å nå målene som er satt. Hvilke muligheter finnes for å skaffe kapital, og hva passer best for situasjonen din bedrift befinner seg i?
 • Din bedrift trenger finansiering for å vokse, men du ønsker ikke å gi fra deg kontroll ved å foreta en aksjeemisjon. Hvordan presentere ditt «business case» til en bank, og hva ser de etter når de skal låne ut penger?
 • Du er ute etter å utvide din bedrifts aksjonærbase for å finansiere fremtidig vekst, og trenger hjelp til å utvikle en forretningsplan. Hvordan bør denne være utformet for å tiltrekke seg flest mulige potensielle kjøpere?
 • Din bedrift vurderer å gå inn i et nytt marked. Hvor attraktivt er dette markedet og hvordan passer dette med ditt selskap sin eksisterende strategi, de ansattes kompetanse og bedriftens finansielle styrke?
 • Du ønsker å gå på børs, men ønsker veiledning om hva kravene knyttet til rapportering, regnskap, kompetanse og governance er knyttet til IPO-prosessen.

Finansiering

 • Din bedrift står i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen mot banken. Hvilket handlingsrom og alternativer har din bedrift, og hvordan best forberede seg til forhandlinger?
 • Din bedrift er presset på likviditet, og er uten tilgang på ekstern finansiering. Hvilke strategiske alternativer for å forbedre cash flow er mest velegnet på kort sikt, og hvilke tiltak bør prioriteres på lang sikt?

Lang og tverrfaglig erfaring

Kjenner du deg igjen i en eller flere av situasjonene beskrevet ovenfor? Vi har lang erfaring i å støtte og rådgi grundere, familiebedrifter samt SMB-bedrifter på tvers av landegrenser og bransjer.

Deloitte leverer tjenester innen flere ulike tjenesteområder som gjør at vi kan sette sammen team på tvers av fagområder. Dette medfører at du slipper å måtte forholde deg til mange ulike rådgivere, noe som gjør prosessen mer effektiv og rimeligere. En rådgiver spiller også en viktig rolle i å etablere tillit mellom parter i krevende situasjoner lik de beskrevet ovenfor.

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. Vi har kontorer i over 150 land og teller mer enn 225.000 medarbeidere.

 • Financial Advisory: M&A transaksjons- og forhandlingsbistand, due diligence, verdsettelse, finansiell analyse og modellering, restrukturering og kapitalstruktur
 • Advokat: Forhandling, avtaler, skatt, avgift, selskapsstrukturer ved erverv og avhendelse, arbeidsrett og sikring av immaterielle eiendeler
 • Consulting: Utvikle/endre strategier, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere
 • Revisjon: Regnskap, revisjon og rådgivning