Løsninger

Skattemelding

Det er med tiden blitt svært lett å levere sin skattemelding, men det kan fortsatt være komplisert å gjøre dette korrekt. Spesielt hvis du arbeider eller bor utenlands, eller har gjort små eller store investeringer i eller utenfor Norge. For selv om skattemeldingen for de fleste kommer forhåndsutfylt, betyr ikke det det samme som at den er fullstendig eller ferdigutfylt. Svært ofte er det mye som mangler av både fradrag og utenlandske forhold. Riktig håndtering av ulike lønnsarrangementer og korrekt unngåelse av dobbeltbeskatning er viktig. Det samme gjelder korrekt fastsettelse av grunnlag for trygdeavgift og bruk av riktig trygdeavgiftssats, som ofte skal gjennomføres i personlig skattemelding.​

Vi kan blant annet bistå deg som trenger hjelp til utfylling og innlevering av skattemelding. I tillegg vil vi kunne utarbeide en foreløpig skatteberegning for å gi deg forutberegnelighet hva gjelder skatteoppgjøret. Vi bistår også med globalskattespørsmål og hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning dersom du betaler skatt i flere enn ett land.​

  • Skattemelding for person og selskap​
  • Unngåelse av dobbeltbeskatning​
  • Korrekt gjennomføring av trygdeavgift​
  • Beregning av forventet fastsatt skatt​
  • Beregning av fordeling av skatteansvar i ulike former for skattebeskyttelse.​

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner / Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner, Advokat, Tax & Legal

Erik er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, spesielt knyttet til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Erik bistår også med rådgiv... Mer

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director / Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen... Mer