Løsninger

Skattemelding

Det er med tiden blitt svært lett å levere sin skattemelding, men det kan fortsatt være komplisert å gjøre dette korrekt. Spesielt hvis du arbeider eller bor utenlands, eller har gjort små eller store investeringer i eller utenfor Norge. For selv om skattemeldingen for de fleste kommer forhåndsutfylt, betyr ikke det det samme som at den er fullstendig eller ferdigutfylt. Svært ofte er det mye som mangler av både fradrag og utenlandske forhold. Riktig håndtering av ulike lønnsarrangementer og korrekt unngåelse av dobbeltbeskatning er viktig. Det samme gjelder korrekt fastsettelse av grunnlag for trygdeavgift og bruk av riktig trygdeavgiftssats, som ofte skal gjennomføres i personlig skattemelding.​

Vi kan blant annet bistå deg som trenger hjelp til utfylling og innlevering av skattemelding. I tillegg vil vi kunne utarbeide en foreløpig skatteberegning for å gi deg forutberegnelighet hva gjelder skatteoppgjøret. Vi bistår også med globalskattespørsmål og hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning dersom du betaler skatt i flere enn ett land.​

  • Skattemelding for person og selskap​
  • Unngåelse av dobbeltbeskatning​
  • Korrekt gjennomføring av trygdeavgift​
  • Beregning av forventet fastsatt skatt​
  • Beregning av fordeling av skatteansvar i ulike former for skattebeskyttelse.​

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist ... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Partner | Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet t... Mer