privat-formue

Artikkel

Privat formue

Norge er et av få land som praktiserer formuesskatt i en meget utstrakt form. Det vil si at de fleste av skattyters formuesobjekter, både i innland og utland, skal opplyses om i skattemeldingen og danner grunnlag for beregningen av formuesskatten.

Daglig kan vi lese om formuesskatten i media - hvordan det gis «rabatter» på aksjer og er favorisert å eie egen bolig, samtidig som innslagspunktene for formuesskatt ikke endres. Dermed blir formuesskatt en skatt stadig flere både må betale og forholde seg til.

Videre har Norge i de senere år reforhandlet flere av sine skatteavtaler til å ikke lenger omfatte formuesskatt slik at det påhviler flere enn tidligere å betale formuesskatt til Norge.

Formuesskatten er også i konstant utvikling, og det er en av årsakene til at flere og flere tar permanent opphold i utlandet.

Vi kan blant annet bistå med rådgivning til deg som har spørsmål vedrørende plassering og beskatning av din private formue enten den er i Norge eller utlandet.

Formuesposter mange har spørsmål om er:

  • Kapitalbeskatning
  • Fast eiendom
  • Aksjesparekonto
  • Holdingsselskap og ikke-børsnoterte aksjer
Var denne siden nyttig?