Vi bistår med SAF-T

Det innføres en ny rapporteringsstandard for skatt og avgift i Norge fra 1. januar 2020. SAF-T (Standard Audit File - Tax Financial) vil bli obligatorisk for virksomheter som er underlagt bokføringsplikten og er standard filformat for eksport av ulike typer regnskapsdata på XML-format.

Se våre tjenester innen SAF-T