bilvei som går inn i horisonten

Scheel-utvalget

Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge

Tjenester

Business tax

Vi bistår multinasjonale selskaper og konserner med generell skatterådgivning og identifiserer muligheter for optimalisert drift og kostnadseffektivitet.

Tjenester

Tax Management Consulting

Nå målsetninger for kvalitet, risikokontroll og effektiv ressursbruk i skattefunksjonen.

Løsninger

Rådgivning for SMB-markedet, gründere og familieeide bedrifter

Vi kan hjelpe med alle typer skatte- og selskapsrettslige spørsmål for private selskaper.