Nyheter

Statsbudsjettet 2022

Deloittes oppsummering av statsbudsjettets viktigste skattenyheter

Statsbudsjettet byr nok ikke på de store overraskelsene, men inneholder endringer som vil kunne påvirke næringslivet. Våre dyktige skatterettsadvokater har analysert og oppsumert de viktigste skatteendringene.

12. oktober ble Statsbudsjettet for 2022 lagt frem. Det inneholder i all hovedsak forslag som allerede har blitt varslet om, som konsernbidrag over landegrenser, forenklet rapportering for utenlandske arbeidstakere og skattlegging av ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskap. Det foreslås også en videre nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital.

Samtidig inneholder budsjettet visse skatteendringer som vil kunne påvirke næringslivet. Disse har våre dyktige skatterettsadvokater nå analysert og oppsummert.

Konsernbidrag til utenlandske datterselskap

Statsbudsjettet inneholder endringer i reglene om konsernbidrag til utenlandske datterselskap. 

Opsjonsbeskatning

I det nye Statsbudsjettet er det også blitt foreslått endringer i opsjonsbeskatning. Det foreslås ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Innskrenket søksmålsadgang

Det kom også et forslag om at det bare skal være søksmålsadgang på administrative avgjørelser som kan påklages. Det vil si at skattyter ikke kan anlegge søksmål som gjelder et avvisningsvedtak fra skattemyndighetene.

Det forventes at den påtroppende regjeringen vil fremme en tilleggsproposisjon i november. Det blir derfor spennende å se i hvilken grad de foreslåtte endringene står seg og hva vi har i vente når det reviderte budsjettet legges frem våren 2022.

Statsbudsjettet 2022

Deloittes skatterettsadvokater har oppsummert statsbudsjettet for å gi deg den beste analysen.

Les hele analysen her
Var denne siden nyttig?