Adblockere på mobil: Er apper redningen?

Trender

Adblockere på mobil: Er apper redningen?

TMT Predictions 2016

Kun et fåtall av alle mobilbrukere vil bruke en adblocker innen utgangen av 2016. Likevel vil effekten være betydelig for enkelte aktører.

Oppsummering

Deloitte anslår at kun 0,3 prosent av alle mobilbrukere (inkludert smarttelefoner og nettbrett) vil bruke en adblocker innen utgangen av 2016. Dette innebærer sannsynligvis mindre enn 100 millioner dollar (0,1 prosent) av det totale mobilannonsemarkedet på 70 milliarder dollar.

En adblocker er en programvare som blokkerer tilgangen til sider som leverer reklamefiler. Dette inkluderer synlige annonser som bannere og pop-uper, og bakgrunnsprogrammer som trackere – logging av en brukers aktivitet på nett. For brukerne innebærer adblockere først og fremst raskere lastetider på nettsider og mindre reklame som forstyrrer det de leser eller ser på. En annen konsekvens er at blokkeringen av trackere hindrer oversikt og bruk av brukerens handlemønster på nett.

Til tross for disse brukerfordelene, forventer vi at få mobilenheter vil ha adblockere installert ved slutten av 2016. Noe av grunnen er at adblockere ikke kommer innebygd i operativsystemet og at mye av tiden på en mobil foregår via apper – mens adblocking stort sett retter seg mot nettleserbasert innhold.

Vi forventer ikke at konsekvensene av mobil reklameblokkering i 2016 vil være av betydning for markedet i sin helhet, men enkelte segmenter vil kjenne effekten. Mindre, digitale utgivere som er helt avhengig av annonser kan bli spesielt påvirket.

 

Les artikkelen "Mobile Ad-blockers: Saved By the App?" i PDF-format her »

For andre artikler, referanser og fotnoter kan du laste ned PDF-en av TMT Predictions 2016.

Mobile ad-blockers: saved by the app?

Var denne siden nyttig?