Hvilken betydning vil FNs bærekraftsmål få for teknologi, media og telekommunikasjon i 2018?

Perspektiv

Hvilken betydning vil FNs bærekraftsmål få for teknologi, media og telekommunikasjon?

FNs bærekraftsmål er en global plan rettet mot å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene i årene frem mot 2030. Planen består av 17 mål, som alle har en klar agenda og egne delmål. Målene gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling, der både offentlige og private virksomheter spille sentrale roller i veien mot å nå målene.

Næringslivet har et stort potensial til å bidra positivt i denne utviklingen. Hvis virksomheter klarer å forankre bærekraft i sine formål og kjerneaktiviteter, vil næringslivet kunne være en viktig bidragsyter for å nå bærekraftsmålene. Trendene tilsier at virksomheter i økende grad anerkjenner at bærekraftig utvikling ikke bare betyr en bedre fremtid for samfunnet, men at det også er en forutsetning for varig kommersiell suksess.

Stort potensial

Det er klare sammenhenger mellom virksomhetene i TMT-sjiktet og bærekraftsmålene. For eksempel vil de relativt lave kostnadene og tilgjengeligheten på mobilteknologi, sammen med en økende dekning gi en unik plattform for økt økonomisk og sosial utvikling. Dette ble blant annet illustrert gjennom GSMA’s initiativ «Big Data for Social Good».

Det er ingen tvil om at vi fremover kommer til å se nye og forbedrede løsninger, som gjør det mulig å bidra til samfunnet på helt nye måter – og det er nettopp disse fremtidige endringene TMT-predictions ser nærmere på. Rapporten ser spesielt på hvordan den økte kapasiteten på smarttelefoner, sammen med bruk av maskinlæring og den økende andelen av brukerprodusert AR-innhold, har potensial til å bidra med å nå bærekraftsmålene.

Mulighetene for å bidra til samfunnet vokser i takt med at teknologien blir smartere og mer effektiv, og har evnen til å påvirke alle FNs 17 bærekraftsmål på en positiv måte. Alt fra å forbedre medisinske diagnoseringer til å overvåke og optimalisere husholdningers energieffektivitet. Teknologien vil med andre ord ha mulighet til å hjelpe sårbare i samfunnet, redusere ulikheter og øke levestandarden gjennom inkluderende vekst. Heldigvis er teknologien svært nærliggende, og det finnes allerede i dag gode eksempler på slike produkter på markedet. 

Hvilken påvirkning kan TMT-prediksjonene ha på bærekraftsmålene?

Vi har fått bransjeeksperter til å ta en nærmere titt på bærekraftsmålene, og vurdert den potensielle effekten av TMT-prediksjonene for hvert enkelt bærekraftsmål. En rekke av prediksjonene vil trolig påvirke bærekraftsmålene, men vi har valgt å ha fokus på de prediksjonene som er relatert til fremskritt og forbedring av applikasjoner - da vi anser disse for å ha størst potensial.

Her er ekspertenes prediksjoner i tilknytning til et utvalg av bærekraftsmål:

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult

I 2018 forventer vi å se økt automatisering, i tillegg til forbedrede sensorer på smarttelefoner. Forbedring av denne typen teknologi kan bidra til å løse problemer knyttet til sult, ved å optimalisere knappe ressurser og øke produktiviteten innen landbruk.  

Organisasjoner som The PlantVillage Project og Blue River Technology er to gode eksempler på hvordan sult-problematikken kan adresseres gjennom teknologisk utvikling.

  • The PlantVillage benytter algoritmer og dyp læring for å kunne diagnostisere plantesykdommer. Dette gjøres ved hjelp av en app hvor bønder kan ta bilde av syke planter, og i løpet av sekunder vil sensorer kunne stille en diagnose.
  • Blue River Technology produserer smart landbruksutstyr som tar i bruk kamera og maskinlæring for å identifisere planter. Hvis kameraet ser ugress, sprayer den ugresset med ugressmiddel; hvis den ser en spire, sprayer den spiren med gjødsel. Økt bruk av denne typen teknologi kan potensielt redusere bruken av kjemikaler med opptil 90 prosent.

Prosessorene som brukes i maskinlæring utvikler seg eksponentielt, noe som betyr at vi kan forvente at maskinlæring vil ha eksponentiell påvirkning på landbruksteknologi fremover. Dette vil forhåpentligvis øke tilgangen på nye løsninger som kan bidra til mål nummer 2: å utrydde sult.

Bærekraftsmål 3: God helse

Maskininnlæring bidrar allerede i dag til å angi mer presise diagnoser, og til å gi bedre behandling av en rekke ulike sykdommer. Virksomhetene Your.MD og Excelscope har begge vist hvordan verdenshelsen kan forbedres gjennom teknologisk nyvinning.

  • Your.MD har skapt et helse-økosystem som knytter brukere sammen med virtuelt helsepersonell. Prosessen er drevet av kunstig intelligens (AI) i alle ledd, noe som også gjør det mulig med kontinuerlig forbedring og presisjon. Den videre utviklingen av denne type teknologi vil i fremtiden ha potensial til å, til en lav pris, kunne diagnostisere brukere «på farten» eller i avsidesliggende områder.
  • Excelscope er et bærbart smartmikroskop og diagnostisk verktøy som kombinerer behandlingsegenskapene til en smarttelefon med 3D-funksjoner. Det gjør at en smarttelefon alene er alt som skal til for å forstørre en blodprøve eller vise forstørrede bilder gjennom en AI-app for å kunne diagnostisere enkelte sykdommer, som eksempelvis Malaria.  

Etter hvert som bruksområdene til smarttelefonen ekspanderer, vil muligheten for å diagnostisere sykdommer med mobilteknologi forsterkes, og effekten av de teknologiske fremskrittene vil få enda større spillerom innen Helse.

Bærekraftsmål 4: God utdanning

Utviklingen i maskinlæring kan øke utdanningsstandarder gjennom forbedrede utdannings-apper, digitalt engasjement og personlig læring. Arifu og Live EDU har allerede tatt i bruk utdanningsteknologien, som gjør kunnskap tilgjengelig for alle med en smarttelefon.

  • Arifu er et utdanningsteknologiselskap basert i Kenya, som utnytter AI til å levere personlig tilpasset læring. Gjennom en chat-bot som kan brukes på mobile enheter, gir Arifu tilgang til informasjon om temaer som landbruk, entreprenørskap og finansiell kompetanse. De viser også direktesending av foredrag og forelesninger, noe som tilgjengeliggjør kunnskap for et langt større publikum enn tidligere. Dette har potensiale til å revolusjonere utdanning, og sikre god utdanning til langt flere enn tidligere.
  • Live EDU har tatt sikte på et online læringsmarked ved å tilby en prosjektbasert og direkte digital læringsplattform. Plattformen gjør det mulig for deltagere å forbedre sine tekniske jobbferdigheter, fordelt på flere felt. Først og fremst fokuserer Live EDU på teknologiske ferdigheter, som programmering og kunstig intelligens.

Fremtidens TMT

Fremtidens TMT vil bli preget av rask endring og innovasjon. Hvis teknologien som utvikles blir brukt til samfunnets beste, kan påvirkningen på en mer bærekraftig verden være enorm. For at den samfunnsnyttige påvirkningen skal bli maksimert, må næringslivet tilpasse sin kjernevirksomhet til bærekraftig utvikling, og forsøke å bruke ny teknologi på innovative måter som bidrar til målene. En ting er at det vil bidra til økt samfunnsnytt, men det vil også legge til rette for nye forretningsmuligheter samt varig utviklingen for virksomhetene selv.

TMT Predictions 2018

Se spådommene for teknologi, media og telekommunikasjon.

Last ned
Var denne siden nyttig?