Artikkel

Digital Consumer Trends 2020 - The Nordic Cut

Digital Consumer Trends 2020, tidligere Global Mobile Consumer Survey, lanseres for 10. året på rad. Årets undersøkelse er basert på svar fra 5000 respondenter i Norden og tar blant annet for seg hvordan lockdown og pandemi påvirker digitale vaner og opplevelsen av hjemmekontor. I tillegg har vi spurt om forbrukernes appetitt på 5G, og ser på hvordan bruken av smarttelefoner påvirker ulike næringer som finans, medier og offentlig sektor.

Den nordiske rapporten baserer seg på svar fra 5000 respondenter fra Sverige, Norge, Danmark og Finland, hvorav 1000 respondenter er fra Norge. Ettersom undersøkelsen ble gjennomført i løpet av sommeren 2020 (juni og juli), får man et interessant øyeblikksbilde av hvordan pandemien har påvirket vår digitale hverdag på ulike måter. 
 

Smarttelefonen som livslinje, deling av persondata, og mere strømming
  • Smarttelefonene er blitt en livline i pandemien, og en måte å opprettholde sosial kontakt til tross for fysisk sosial distansering: Mer enn 40 prosent av nordmenn oppgir at de har brukt bruker smarttelefonen mye mer under pandemien. 
  • 40 prosent av de spurte i Deloittes Digital Consumer Trends rapport oppgir at de er imot at myndighetene kan bruke teknologi for å kartlegge hvor de har vært og hvem de har vært i kontakt med. 
  • 33 prosent av de spurte oppga at de er imot at data fra smarttelefoner og andre enheter skal brukes til å kartlegge risiko for egen smittespredning.
  • Det kommer også frem at nordmenn er mer restriktive enn naboer i Norden. 
  • Mediebruken har endret seg radikalt under pandemien, og endringene kan bli permanente: 26 prosent oppgir at de har lest mer nyheter på nett, 27 prosent har økt det sosiale medier-konsumet. Rundt halvparten av disse forventer at de vil beholde disse vanene også fremover.
  • Strømmetjenestene fester også grepet om det norske publikum: Strømmingen økte med 34 prosent i Norge, noe som er 8 prosent mer enn det nordiske snittet. 26 prosent oppgir at de har strømmet filmer og serier.
  • Netflix har fortsatt en sterk posisjon med 70 prosents markedsandel, men utfordres samtidig av nye tjenester som Disney+ og et prispress.

Digital Consumer Trends 2020

The Nordic Cut

Go to campaign site
Var denne siden nyttig?