Nå skal det spilles: Europeisk e-sport under lupen

Deloitte Let's Play! 2020

E-sport opplever en enorm vekst globalt. I 2019 fortsatte e-sporten å vokse. Nå er mange spente på om veksten kommer til å fortsette i 2020 til tross for – eller kanskje på grunn av – koronapandemien.

At 2019 ble et år hvor den årlige veksten for e-sport-industrien vokste videre, var ingen stor overraskelse. Man forventet at trenden skulle fortsette også i 2020, men koronapandemien har, som i alle andre bransjer, påvirket e-sporten. E-sporten har imidlertid sluppet billigere unna på noen områder enn andre bransjer. Noen skarpe hoder har klart å møte utfordringene på en smart måte og tjent på mulighetene som ligger i e-sportens digitale natur. Utviklingstrekkene i 2019 og 2020, hvor også effekten av koronapandemien vies litt oppmerksomhet, ser vi nærmere på i rapporten «Let’s Play! 2020 – The European esports market»

2019 ble bare en bekreftelse på det vi så allerede i 2018: e-sport er i ferd med å bli allemannseie. Tilskuertallet på 443 millioner var en økning på 12 prosent på verdensbasis, hvor Europa følger etter foregangsverdensdelene Asia og Nord-Amerika.

For å få et klarere bilde av hvordan det europeiske E-sport-markedet er, gjorde Deloitte to undersøkelser som så på ulike deler av den europeiske e-sport-bransjen.

I juni i år ble den første, en forbrukerundersøkelse med 12 000 respondenter i åtte europeiske land, gjennomført for å forstå mer om hvem de som ser på er. I tillegg var det et mål å se på hva slags endringer i vanene respondentene hadde fått etter at pandemien brøt ut. Rundt 1500 respondenter fra hvert av de følgende landene deltok: Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Spania og Sveits.

Samtidig ble det gjort intervjuer med representanter fra selskaper som jobber med e-sport i Europa. Det var mennesker som jobbet i ulike ledd rundt om i e-sportens verden: Med arrangementer, med ligasystemet eller lagene, plattformene og så videre.

De som ble intervjuet, skildret en positiv utvikling for det siste året. Denne positiviteten har vi sett tidligere også, da vi i 2019-utgaven så at 77 prosent av respondentene trodde de ville øke inntektene det kommende årene. Det er en bransje som ser ut til å vokse i alle ledd – og som har troen på videre vekst.

Mens inntektene og seertallene økte i løpet av 2019, så var markedet for fusjoner og oppkjøp litt tregere. Tidligere har vi sett et enormt transaksjonsvolum, med blant annet 3,6 milliarder euro i 2018, men i 2019 hadde markedet fusjoner og oppkjøp til en verdi til rett under halvparten av 2018-summen.

Let's Play! 2020: The European esports market

Last ned rapporten her

Koronaviruset endret dynamikken

Markedet var klart for videre vekst i 2020, men Covid-19-viruset har påvirket dynamikken i e-sport på ulike måter. Restriksjonene som ble innført i forbindelse med pandemien har ført til store endringer i forbrukeradferden, og det er veldig vanskelig å gjøre prediksjoner av hvordan ting vil se ut på lang sikt.

I løpet av det første halvåret i annerledesåret 2020, så var det nesten ikke tradisjonell sport på TV. Plutselig var e-sport i søkelyset for et langt større publikum. Men selv om det var flere brukere og seere, så man også innen e-sporten store økonomiske konsekvenser som følge av pandemien. Mens noen klarte å opprettholde eller til og med øke aktiviteten, var det andre som ble tvunget til å stenge ned helt.

Selv om e-sporten kanskje er en bransje som tilsynelatende har håndtert krisen bedre enn andre, så viser rapporten «2020 Let’s Play!» at det ikke kan trekkes enkle konklusjoner av den grunn. Det som blir interessant nå, er om e-sport-markedet vil fortsette å øke til tross for – eller kanskje på grunn av – koronapandemien.
 

Reguleringer på full fart inn i e-sport-bransjen

Etter hvert som aktiviteten globalt har økt og stadig flere aktører er gjensidig avhengig av hverandre, har også de regulatoriske kravene i e-sportens verden vokst frem. Kildeskatt (Withholding tax) og beskyttelse av intellektuelle rettigheter er blitt vanlige fraser i denne bransjen, og begge ser denne rapporten nærmere.

Grunnet den store inntektsøkningen, har også e-sporten i stadig større grad opplevd å bli gransket av finansmyndighetene. Tyske skattemyndigheter satte blant annet inn støtet i 2018 for å gå e-sporten etter i sømmene. Det å beskytte egne rettigheter er ellers blant de viktigste utfordringene i en bransje som blir stadig større og mer globalisert.
 

En bransje som ikke er ferdig utviklet – her finnes det ingen grenser

Utviklingen i 2019 og i første halvdel av 2020 viser tydelige de dynamiske og innovative kvalitetene ved denne bransjen. Det er fortsatt en del eksperimentering i bransjen og de som er på reisen lærer fort. Det kommer til å bli fascinerende å se hvordan det europeiske e-sport-miljøet fortsetter å utvikle seg i fremtiden, hvordan det vil endre seg og ikke minst hvordan det vil se ut på andre siden av den pågående krisen.

Om du er interessert i å lese rapporten i sin helhet, så kan du laste den ned ved å fylle ut skjemaet under.

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?