Artikkel

TV- og videobransjen frem mot 2030

På hvilke måter blir fremtidens europeiske marked endret av digitalisering og leverandører av strømmetjenester som Netflix?

TV- og videomarkedet er svært dynamisk og preget av mange drivkrefter: digitalisering, nye markedstilbud og disrupsjon fra digitale aktører skaper rask endring. Videre er forbrukernes forventninger og brukervaner i rask endring i en tid der strømming og bruk av mobile medier er blitt dagligdags.

Denne undersøkelsen fra Deloitte Tyskland som ser på fremtidsscenarier for TV- og videobransjen frem mot 2030, viser hva aktørene i markedet må være forberedt på.

 

Strømming og digitale plattformer som gamechangere

Tradisjonelle mediekonsepter hører fortiden til. Hele bransjen går gjennom en fundamental endring. Strømmetjenestene er ikke lenger bare plattformer for å se filmer og TV-programmer, nå investerer leverandørene i produksjon av og konsesjoner for eget innhold som har global suksess. Dermed konkurrerer de direkte med den tradisjonelle TV- og videobransjen. Samtidig lanserer kringkastere og medieselskaper sine egne strømmetilbud, og globale innholdsprodusenter setter opp sine egne strømmetjenester.

I tillegg har strømming endret forbrukernes atferd radikalt. Forbrukerne forventer i økende grad relevant og attraktivt TV- og videoinnhold som man kan benytte når som helst, hvor som helst og i det formatet som passer best til deres umiddelbare behov.

 

TV- og videobransjens fremtid

Alle disse faktorene virker allerede inn på markedet, men hvordan vil fremtidens TV og video se ut om noen få år? Vil globale plattformgiganter som Netflix, Amazon, Apple og Google dominere markedet? Eller vil TV- og videobransjen utvikle seg til et mangfoldig økosystem formet av samarbeid, der tradisjonelle leverandører også vil spille en rolle? Hvem har tilgang til kunden, og hvem kan best utnytte mulighetene til å tjene penger?

Et marked i rask endring og kontinuerlig diversifisering gjør det vanskelig å spå langt inn i fremtiden. Derfor valgte vi en helhetlig tilnærming for Deloitte-undersøkelsen der vi ser på fremtidsscenarier for TV- og videobransjen frem mot 2030. Vi ser utover den sedvanlige planleggingshorisonten på tre til fem år ved hjelp av scenarioutforming.

I disse scenariene har vi studert en rekke drivkrefter som vil påvirke TV- og videobransjens fremtid. Vi knyttet dem sammen ved hjelp av ekspertintervjuer og en ekstern miljøanalyse basert på algoritmer for naturlig språkbehandling og evaluerte dem i en matrise i forhold til graden av usikkerhet og den individuelle effekten på TV- og videobransjen.

 

Digitalisering, persontilpasset reklame og mindre regulering

  • I forbindelse med undersøkelsen identifiserte vi også flere andre faktorer som helt klart vil ha stor betydning for utviklingen i TV- og videobransjen i overskuelig fremtid:
  • Digitalisering endrer produksjonsprosesser og innholdsdistribusjon fundamentalt. All-IP blir den nye standarden for TV og video, og raske fibernett og 5G gjør det mulig med stadig mer fleksibel og mobil bruk av medieinnhold. I tillegg til dette kommer nye og intelligente anbefalingsfunksjonaliteter som bruker kunstig intelligens og analyse for at man skal kunne henvende seg til kundene på en målrettet måte.
  • Strømming blir stadig mer utbredt, men tradisjonelt, lineært TV hevder seg fortsatt – særlig på populært live-innhold som sport og store arrangementer.
  • TV- og videoreklame tilpasser seg nye formater og går mer og mer over til persontilpasset reklameinnhold. Analyse av brukerdata gjør det mulig å optimalisere reklame og innhold, øke fordelene for potensielle kunder og til syvende og sist kapre dem som kunder. Omfanget av dette avhenger imidlertid i svært stor grad av forbrukernes vilje til å gi fra seg sine data.
  • Markedsreguleringen av mediebransjen vil bli mer moderat enn den er i dag. Særlig innen nettbaserte og mobile tjenester vil dette redusere presset på alle markedsaktørene, ikke minst de tradisjonelle medieselskapene. Nettverksnøytralitet består.
 

Fire fremtidsscenarier for 2030

Gjennom vår analyse utviklet vi følgende fire fremtidsscenarier for TV- og videobransjen frem mot 2030:

  • Scenario 1: Universelt supermarked
  • Scenario 2: Kampen om innholdet
  • Scenario 3: Kringkasternes hevn
  • Scenario 4: Tapt i mangfold

TV and video by 2030

The Future of the TV and Video Landscape

Last ned rapporten her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?