Artikkel

Hvordan takler telekom pandemien?

COVID-19: Bransjeperspektiv

Til tross for at koronapandemien medfører høyere press på nettverk og påvirker lanseringsdatoer til nye telefoner, viser telekombransjen seg som relativt robust i forhold til markedet for øvrig. I denne artikkelen tar vi for oss noen av utfordringene og mulighetene korona byr på for telekombransjen.

I begynnelsen av mai annonserte regjeringen sin plan for en gradvis gjenåpning av landet, åtte uker etter innføringen av de strengeste tiltakene siden krigen - dette til stor glede for de aller fleste.

I månedene siden COVID-19 brøt ut, har viruset likevel rukket å snu verden på hodet - hvordan vi lever, samarbeider og skaper verdi vil sannsynligvis forbli endret i større eller mindre grad i overskuelig fremtid. I tiden som har gått siden ulike tiltak ble implementert verden over, har verden opparbeidet et bredt datagrunnlag som former konturene av de langsiktige effektene av pandemien.

IMF spår at BNP per innbygger vil reduseres i 87 prosent av verdens land i 2020, og at BNP for verden som helhet er ventet å synke med 3 prosent. Med dette, står vi overfor den verste resesjonen i vår levetid. Dette påvirker forbrukernes kjøpekraft, noe som treffer samtlige sektorer, også Teknologi, Telekom, Media og Underholdning. Selskaper i disse sektorene hemmes også av forstyrrelser i verdikjeden, produksjonsutfordringer og endringer i etterspørsel.  

Som følge av pandemien, sosial distansering og hjemmekontor, øker riktig nok etterspørselen etter teknologiske løsninger, det være seg for å begrense smitte, fremme virtuell samhandling eller for å underholde. Dersom aktørene i sektoren responderer tilfredsstillende, vil de ikke bare hjelpe samfunnet og potensielt sett utvide egen kundemasse, men også øke tilliten blant forbrukerne og myndigheter rundt bruk av kundedata. Dette vil kunne bidra til å øke sektorens omdømme på lang sikt.

I denne artikkelen tar vi en nærmere kikk på utfordringer og muligheter som treffer telekombransjen i kjølvannet av COVID-19.
 

Robust bransje

Telekomsektoren vurderes av investeringsbanker til å være robust i møte med COVID-19. Noen av årsakene til dette er at forbruket ofte er basert på abonnement og kontrakter, at etterspørselen etter telekomtjenester er høy, og fordi forbrukerne verdsetter tjenestene over mye annet.

Analysys Mason spår en nedgang på 3,4 prosent i telekominntekter for 2020 i utviklede markeder, deriblant Norge. Dette er en mindre nedgang enn den spådde BNP-nedgangen i de samme markedene. Telekomselskapenes andel av BNP i utviklede markeder er spådd til å øke fra 1,9 prosent til 2,0 prosent.
 

Utfordringer

Økt nettverksbruk

Nettverksbruk er høyere enn normalt som følge av virtuell samhandling. Mobilnettverk er generelt sett konfigurert for å takle etterspørsel konsentrert i sentrum, men etterspørselen kommer nå fra boligområder. Selv om faste nettverk i hjemmet - som fiber - håndterer etterspørsel godt, er en vanlig utfordring Wi-Fi-dekning, noe som kan avhjelpes med bedre rutere eller nettverksforlengere.

Kontakt med kundene

Som følge av sosial distansering, er det nå vanskelig å treffe potensielle og eksisterende kunder ansikt til ansikt. Det er også mer utfordrende å nå ut til forbrukere gjennom annonsering på reklametavler, kollektivtransport og i det offentlige rom for øvrig.

Fall i salg av smarttelefoner

Salget av smarttelefoner kan ifølge IDC (16. april) falle med 10-20 prosent i 2020, fra 1,5 milliarder solgte enheter i 2019. Salget er begrenset av både tilbud og etterspørsel. Karantene og sosial distansering har påvirket produksjonslinjene, R&D-funksjoner har vært eller forblir lukket, og restriksjoner på frakt har forhindret leveranse av råvarer og ferdige produkter. Konkurser og store nedleggelser i næringslivet, samt forsinkelser av nye smarttelefoner vil redusere etterspørselen. For Europa kan salget falle med opptil 10 prosent, og hele 47 prosent i et worst-case scenario. 

Fake news rundt kobling mellom 5G og COVID-19

Feilinformasjon basert på en fiktiv kobling mellom 5G og spredningen av COVID-19 har spredd seg på nettet. Denne feilinformasjonen har ført til mer enn 75 angrep på telefonmaster i Storbritannia per 7. mai, inkludert en mast som betjener akuttsykehuset NHS Nightingale i Birmingham. Denne typen hærverk har også spredd seg til andre europeiske land, inkludert Belgia, Irland og Nederland.


Muligheter

Større investeringsvilje i nettverksutbygging og 5G-utrulling

I løpet av de siste ukene har vi sett flere milepæler i utviklingen av 5G-nettverk rundt om i verden, som vil være en del av grunnlaget for videre vekst innen telekom.

  • Vodafone Tyskland har begynt å bruke sine 700 MHz frekvenser for distribusjon av 5G i landlige områder. Forbrukere på de første tilgjengelige lokasjonene kan få tilgang til mobile datahastigheter på opptil 200 Mbit/s.
  • Telekom Deutschland kunngjorde nylig omfattende planer for Dynamic Spectrum Sharing-teknologi (DSS). Administrerende direktør i Telekom Deutschland, Dirk Wössner, spådde at DSS ville gjøre det mulig for operatøren å dekke mer enn halvparten av den tyske befolkningen med 5G i løpet av året.
  • AT&T kunngjorde nylig lanseringen av 5G-nettverket i 90 nye markeder i USA, og vil med dette dekke mer enn 120 millioner mennesker og 190 markeder totalt.
  • Dish Network uttalte nylig at de ønsker å bruke Open Radio Access Network-teknologi (RAN) fra Mavenir for å administrere sine 5G-nettverksantenner over hele USA. Mavenir hevdet at Dish sin utrulling vil være "verdens største cloud-native RAN 5G-nettverk." 
     
Behov for bedre rutere og nettverksforlengere

En naturlig følge av at mange nå arbeider hjemmefra, er at arbeidende under samme tak gjerne sprer seg fysisk i hjemmet. Dette medfører et større behov for god nettverkshastighet i hele hjemmet, noe som kan drive etterspørsel etter bedre rutere og nettverksforlengere. 
 

Utvidelse av frekvensspektrum

Noen teleoperatører ruller ut, eller vurderer å rulle ut, ekstra spekter for å møte økt etterspørsel under pandemien. FCC har gitt alle store amerikanske operatører tilgang til ekstra spekter for midlertidig bruk. Lignende initiativ pågår i andre land som Irland, Ghana og Sør-Afrika. Dette muliggjør at man potensielt kan tilby tjenester til en større del av befolkningen.

Var denne siden nyttig?