Markedssjefen 2.0

Perspektiv

Markedssjefen 2.0

Sammenlignet med sine toppsjefkollegaers roller er rollen som markedssjef relativt ny, men det betyr ikke at rollen ikke har behov for å bli fornyet.

Den nye markedssjefen

I takt med den digitale utviklingen har kundenes forbruksvaner endret seg radikalt. Det har gjort at tradisjonell push-markedsføring ikke lengre fungerer like godt, og at virksomheter er nødt til å fange oppmerksomheten til forbrukerne på andre måter – og det er, kanskje ikke overraskede, nettopp her man ser behovet for at rollen som markedssjef blir fornyet.

I en undersøkelse gjort av Deloitte Insight svarte halvparten av respondentene at en bedriftssentrert tankegang er den viktigste faktoren for å oppnå suksess som markedssjef. Derfor er det langt på vei oppsiktsvekkende at vesentlig færre oppga at det var viktig for markedssjefene å ha en stemme i virksomhetens vekstinitiativer, budsjettforhandlinger og strategisk planlegging - eller at de skal være en del en kundeorientert virksomhet, alle faktorer som er typiske i en bedrifts-sentrert rolle.

Disse holdningene fanger markedssjefene i et hittil ukjent paradoks: Det forventes at markedssjefene skal ha en bedrifts-sentrert rolle, samtidig som de ikke hverken har myndighet eller ansvar til å kunne være så effektive som de ønsker når de må jobbe så bredt.

Hvordan kan man gjøre noe med dette? Det enkle svaret er å få mer innflytelse. Det vanskelige svaret er å få mer innflytelse - men at dette må opparbeidet over tid.

Basert på forskning fra Deloitte Insight, her er tre måter markedssjefer kan opparbeide seg innflytelse over viktige organisatoriske prosesser:

1. Ha et ufravikelig fokus på kundeopplevelsen
Bli en kundeekspert! Som en konsekvens av all tilgjengelig informasjon og spredningspotensiale på digitale flater, har maktforholdet mellom forbrukere og bedrifts blitt dramatisk endret. Nå er det kundene som har makten. Derfor er det ekstremt viktig for en markedssjef å kjenne sine kunder, vite hva de ønsker og hva som engasjerer de. Ved å bli en kundeekspert – og gjennom å videreformidle denne kunnskapen til andre forretningsområder i organisasjonen kan markedssjefene bytte taktisk ansvar mot bred strategisk innflytelse. Vinn/vinn for både kontakt med markedet og innflytelse i organisasjonen.

2. Kjenn ditt publikum 
Noe av det viktigste når man kommer med markedsføring og kommunikasjon er å kjenne ditt publikum for å tilpasse budskapet. Men hvorfor gjør ikke flere markedssjefer nettopp det i møte med andre fra ledergruppen? Ved vise at markedsføringen er direkte salgsfremmende, kan du overbevise CFO-en gjennom tall og finansielle indikatorer, på samme måte som du kan overbevise COO ved å vise omdømmetall for at branding er viktig for å tiltrekke seg de beste ansatte.

3. Samle det beste fra begge verdener
Det har vært stort fokus på at markedssjefer skal være gode på dataanalyse - og selv om det fortsatt stemmer skal man ikke se bort ifra verdien av god, gammeldags kreativitet. Derfor bør en moderne markedssjef klare å samle det beste fra begge verdener gjennom å knytte gode bakgrunnsdata sammen med kreative konsepter og løsninger. På den måten har markedssjefen et tyngre grunnlag for avgjørelsene som blir tatt, og muligheter for å se konkrete tall for nyttet av disse i ettertid.

Et nytt kapittel

Å skape innflytelse er ikke enkelt – men det er heldigvis mulig. Nettopp fordi mange markedssjefer sliter med manglende strategisk slagkraft, har markedssjefens rolle i bestefall blitt tvetydig. I verstefall har den blitt flytende. I tillegg føler mange seg fanget i et krav om deltajefokus i markedsføringen og et strategisk og kundeorientert overblikk – noe som kompliserer ytterligere.

Heldigvis er et mulig å gjøre å gjøre noe med dette. Gjennom å bruke kundeanalyser og organisatoriske partnerskap, og ved å kommunisere tydelig med ledergruppen, kan markedssjefene ta ansvar for kundeinnsikt. Ikke bare for å rettferdiggjøre sitt sete på bordbordet, men også for å bli strategisk rådgiver sine ansvars- og kunnskapsområder.

Markedsføringens art har endret seg. Det er på tide å innføre markedssjefen 2.0.

Les mer om forvandlingen av markdessjefens rolle i siste nummer av Deloitte Review »

Finn ut mer om forvandlingen av CMO-rollen

Les Deloitte Review
Var denne siden nyttig?