Artikkel

Her er Norges viktigste suksessbedrifter

Deloitte Technology Fast 50

Hva skal til for å vokse med flere hundre prosent, med høye veksttall år etter år? Deloitte Technology Fast 50 gir svaret.

Publisert: 6. desember 2021

De fleste som starter en ny bedrift har en drøm om å vokse, erobre nye markeder, ansette stadig flere nye talentfulle medarbeidere og bli en økonomisk suksess, før man kanskje selger seg ut med god fortjeneste. Realiteten er ofte mange år med hardt arbeid, uten at det resulterer i den ventede veksten.

Men det er noen som lykkes. Hva er det som kjennetegner disse bedriftene?

I snart 20 år har Deloitte analysert de såkalte Deloitte Technology Fast 50 bedriftene. Dette er de femti raskest voksende bedriftene i Norge hvert år. Ulikt mange andre kåringer basert på omsetningsvekst, er denne kåringen mer målrettet mot å finne suksessbedrifter som har dokumentert varige resultater. Det stilles flere andre krav til å komme med på listen. Selskapene på Deloitte Technology Fast 50 har hatt høy vekst over en fire-års periode. Det er også et kriterium at selskapet blant annet var større enn 50.000 EUR det første året, de skal basere veksten på egenutviklet teknologi, og skal ha hovedkontor i Norge. Dermed er Fast 50 en liste over de virkelige næringslivssuksessene i Norge.

Finn en forretningsidé

I en analyse har Deloitte sett litt nærmere på hva som kjennetegner suksessbedriftene. Analysen viser at selskapene kommer fra hele landet, med et unntak for de nordligste fylkene i år. Vekstbedriftene finnes ofte i de store byene, men det finnes gode suksessbedrifter også utenfor bysentrum.

Bedriftene er også spredd over et stort antall bransjer. Flertallet av vekstbedrifter kommer fra energisektoren, fra akvakultur og fra tjenestesektoren, men vi finner også vekstbedrifter i en rekke andre bransjer. På listen finner vi flere eksempler på dette, blant annet selskaper som TLS (Turf Lighting Solutions) som lager belysningsløsninger for gressvekst, Nordfjordeid-bedriften Moderne Varme som leverer varme- og kjøleløsninger, og Haugesundsbedriften Vigilo, som leverer administrative kommunikasjonsløsninger for barnehager og skoler.

Et særlig kjennetegn ved vekstbedriftene er at de i mange tilfeller har utviklet en forretningsidé som skaper merverdi eller løser et problem for en større bransje. Bedriftene er ofte basert på en god teknologisk løsning, men veksten kommer som et resultat av at det er en løsning som dekker et behov i en større bransje. For vekstskapere er det viktig å ha en god teknologi-idé, men det er enda viktigere å ha en god og realiserbar forretningsidé.

Digitalisering og bærekraft

En annen fellesnevner er at mange av vekstbedriftene bruker digitalisering til å finne nye løsninger, og eller at de leverer ny teknologi som bidrar til bærekraftig vekst. Dette ser vi særlig i to av de dominerende bransjene. Energisektoren er under stor forandring som følge av fokuset på å redusere klimagassutslipp samt nye teknologiske løsninger. En større andel av samfunnet blir helelektrifisert. I tillegg har brukerne begynt å produsere egen strøm gjennom solcellepanel og smarthus, noe som også bidrar til digitalisering av forbrukerne sitt forbruk av energi. I dette markedet finner vi flere vekstbedrifter. Innen akvakultur er det et sterkt fokus på ny teknologi som fokuserer på optimalisering av produksjon, øke fiskevelferden, og redusere det biologiske fotavtrykket for å sikre en fremtidig bærekraftig vekst.

Lønnsom mens man vokser

Det er en etablert myte i innovasjonsmiljøet at vekstbedrifter ikke tjener penger mens de vokser. Fast 50 analysen tyder på at det bare delvis er tilfelle: Analysen viser at fokuset på vekst og utvikling gjør at lønnsomhet i mange tilfeller har lavere prioritet hos de mindre selskapene. Til tross for dette har 84 % av selskapene på Fast 50 listen positiv EBITDA margin, noe som viser at det går utmerket godt an å være lønnsom, også i en ekstrem vekstfase.

Deloitte Technology Fast 50

Her kan du lese årets rapport

Last ned

Interesserte investorer

Det er et klart skille mellom å finansiere veksten på egen hånd fra driften eller ved hjelp av banken, eller å få inn investorer. De fleste vekstselskaper som skal nå en viss størrelse vil på et tidspunkt måtte vurdere finansielle investorer. Det er en viktig oppgave å tiltrekke seg de riktige investorene. Et dyktig PE/VC-miljø vil ofte kunne bidra med råd og erfaringer, i tillegg til kapital. Innenfor teknologi og software er det nå forholdsvis stor investeringsvilje fra finansielle investorer, med rekordhøye prisingsmultipler for software selskaper, hvor PE miljøer kjøper seg inn, investerer risikokapital for å få til raskere organisk vekst enn grundere klarer selv. De bidrar også til å profesjonalisere driften, samt vurdere muligheter for å konsolidere gjennom oppkjøp for å lage store selskaper som de deretter selger videre til større internasjonale industrielle aktører eller større europeiske PE fond.
 

Ingen enhjørninger

Flertallet av bedriftene på årets Fast 50 liste har en samlet omsetning rundt 100 millioner. Ganske få av dem har mange hundre millioner i omsetning. Ingen har nådd over en milliard, og blitt såkalte «enhjørninger». På dette punktet befester årets Fast 50 bedrifter en konklusjon fra det norske vekstmiljøet. I løpet av hele perioden, med snart 20 års analyse av vekstsuksesser, er det fortsatt bare ca 10 bedrifter som har nådd en milliard i omsetning. Antallet bedrifter med etablering på et globalt marked og internasjonal suksess er også ganske lavt.- Denne konklusjonen avdekker et problem for det norske samfunnet. Vi er flinke til å skape vekstbedrifter i Norge, men vi bør bli bedre på industrialisering. Det er et spørsmål om innovasjonspolitikken ikke bare bør konsentrere seg om å skape små oppstartsbedrifter, men i noen grad også bør konsentrere seg om å bistå mellomstore bedrifter i industrialisering og oppkapitalisering.

Kåring i 2020

På toppen av listen finner vi Stavanger-bedriften ControlCutter AS. Bedriften har tidoblet omsetningen på å levere innovative kuttere til olje- og gassindustrien, og er en gjenganger på Fast 50 listene. På de to etterfølgende plassene finner vi nok en Stavanger-bedrift; fjorårsvinneren Futurehome som utvikler smarthusteknologi, samt Bergens-baserte Electric Friends som leverer kameraroboter til TV-produksjon.

– Det er på mange måter litt urettferdig å omgjøre denne listen til en kåring. Egentlig er alle femti bedriftene på Deloitte Technology Fast 50 vinnere. Basert på tidligere års lister vet vi også at så godt som alle av disse bedriftene kommer til å fortsette utviklingen. Kanskje ikke med samme ekstreme veksttakt hvert år, men de kommer til å fortsette å utvikle seg positivt, skape virksomhet, opprette arbeidsplasser og etablere ny produksjon. Noen av dem kommer til å bli solgt, eller inngå i større selskaper, men ganske mange kommer til å fortsette på egen hånd. Noen få kommer kanskje selv til å bli virkelig store selskaper med milliardomsetning slik noen utvalgte tidligere Fast 50 selskaper har blitt.

2020

Les rapport fra 2020 her

Last ned

Kåring i 2019

I 2019 var det Futurehome som toppet kåringen, foran Control Cutter AS fra Stavanger, og Akvafuture fra Brønnøysund.

- Vi er utrolig stolte over å vinne denne viktige kåringen blant så mange andre innovative selskaper. Dette er en bekreftelse på at smarte hjem er på vei å bli allemannseie. Vi opplever sterk vekst og med lansering av ny smarthub og smarthus-app er vi nå klare for å ta det nordiske markedet med storm, sier Erik Stokkeland, medgründer og administrerende direktør i Futurehome.

Futurehome er i dag den ledende smarthusaktøren i Norge, med fokus på å tilby enkle og brukervennlige smarthusløsninger. Selskapet, som ble etablert i 2013, har i dag 25 ansatte og kontorer i Stavanger og Oslo. Majoritetseier er det nordiske telekomselskapet Telia.  

- Vi gratulerer Futurehome med den imponerende veksten, og med prisen som vinner av Fast 50 i Norge. Det er et norsk selskap som viser at det går an å ta opp kampen med de store teknologigigantene og lykkes med å skape omsetning og vekst, basert på god teknologi. Det skal bli veldig spennende å følge Futurehome videre i årene fremover, sier Deloitte-partner Thomas Talén, ansvarlig for Fast 50 i Norge.

Les mer om Futurehome her

2019

Les rapporten fra 2019 her

Last ned her
Var denne siden nyttig?