#

Deloittes Technology Fast 50

Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper

Deloitte Norges Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire årene.

Dette er det 17. året med denne kåringen, som anerkjenner omsetningsvekst drevet av intellektuelle verdier for å feire innovasjon og entreprenørskap.

Årets vinner av Fast 50 i Norge er

Hva er Fast 50?

Deloitte Fast 50 er en anerkjennelse av de som har klart å vokse og å skape levedyktige virksomhet over tid – en feiring av evnen til å skape reell omsetning og vekst!

Hvem er Fast 50 for?

I denne kåringen har vi en bred definisjon av teknologiselskap. Fellesnevneren for alle som kvalifiserer til nominasjon er at selskapet enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovativ måte å bruke eksisterende løsninger på.

Hvorfor eksisterer Fast 50?

Teknologisk utvikling og innovasjon er viktig for det norske samfunnet. Det er mange ideer der ute, men det er ikke mange nok som klarer å realisere ideene og skape arbeidsplasser.

Viktige tidspunkter

 1. 1. oktober 2020

  Søknadsfrist

 2. 9. november 2020

  Nominasjonslisten offentliggjøres.

 3. 19. november 2020

  Vinneren offentliggjøres.

 1. 1. oktober 2020
 2. 9. november 2020
 3. 19. november 2020

Søknadsfrist

Nominasjonslisten offentliggjøres.

Vinneren offentliggjøres.

Informasjon om deltakelse

Hvordan definerer vi et teknologiselskap?
I denne kåringen har vi en bred definisjon av teknologiselskap. Fellesnevneren for alle som kvalifiserer til nominasjon er at selskapet enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovativ måte å bruke eksisterende løsninger på.

Det betyr at:

 • både private og offentlige selskaper kan nomineres
 • selskapet må utvikle eller gjøre bruk av ny teknologi som en del av virksomheten
 • sammensetningen eller bruken av eksisterende løsninger må være innovativ
 • virksomheten trenger ikke å tjene penger på løsningen, den kan være til bruk kun internt

Hva er kriteriene for nominasjon?
I tillegg til å være et teknologiselskap i henhold til definisjonen over, må selskapet ha vært i virksomhet i minst fire år - det vil si fire fulle 12-måneders finansielle perioder.

Selskapet må ha en omsetning på minst 500.000 NOK første driftsår, og minst 10 MNOK i omsetning siste godkjente regnskapsår.

Selskapet har hovedkontor i Norge.

Selskaper som inngår som en del av et konsern er ikke kvalifisert, med mindre de har spredt eierskap og omsettes jevnlig.

Hvordan søker jeg om nominasjon?
Send en e-post til marked@deloitte.no med følgende informasjon:

 • Organisasjonsnummer
 • Firmanavn
 • Juridisk poststed
 • Telefonnummer
 • Daglig leder
 • E-post
 • Omsetning 2016
 • Omsetning 2019
 • Prosentvis vekst
 • Beskrivelse av virksomhet og teknologisk løsning