Artikkel

5 viktige teknologitrender ved ERP-implementering

Trender påvirker og fornyer oss. Likevel består ERP-implementeringer av særdeles tradisjonelle utfordringer og problemstillinger. Til tross for betydelige teknologiske fremskritt er ERP-implementeringer fortsatt avhengige av korrekt konfigurering, effektive integrasjoner og brukervennlige skjermbilder for at ERP-systemet kan fungere som forventet og gi verdifull avkastning.

De overordnede problemstillingene ved implementering endres ikke av trender, men måten de håndteres og løses på endres ettersom ny teknologi muliggjør mer effektive forretningsprosesser. For det er ikke bare i det private liv ny teknologi påvirker og fornyer oss. Den teknologiske utviklingen har også stor innvirkning på forretningslivet, og kan eksempelvis gjøre en ERP-løsning både bedre og mer effektiv. Deloitte vurderer et utvalg aktuelle teknologitrender spesielt relevante for enhver ERP-implementering.

 

Utnytt mobiltelefonen bedre!

Registrering av reiseregninger oppleves ofte som en unødvendig anstrengelse. Da systemleverandørene lanserte mobile applikasjoner for registrering av reiseregninger opplevde mange det som et stort steg i positiv retning. I første omgang medførte ikke dette endring av prosessen, kun overgang fra analog til digital behandling av reiseregningen. Brukeren var fremdeles nødt til selv å taste inn hva, hvem, hvor og hvor mye. Til tross for at det var mulig å ta bilde av kvitteringen, vil det være en overdrivelse å kalle det en digital revolusjon.

Trenden som i dag gjør seg gjeldende er mobile applikasjoner som registrerer reiseregninger på vegne av brukeren. En applikasjon der brukeren kun tar bilde av kvitteringer, og applikasjonen registrerer reiseregningen automatisk. Dersom bildet av kvitteringen er tatt i Oslo, foreslår applikasjonen at reisedestinasjon er Oslo. Applikasjonen registrerer videre utsalgssted, beløp, type utlegg og dato, og benytter denne informasjonen til automatisk å lagre en oppføring på reiseregningen. Videre er applikasjonen sømløs integrert mot ERP-systemets lønns- og økonomimodul, hvilket medfører at brukeren enkelt kan kontrollere og eventuelt korrigere utlegg i ettertid.

 

Robotisering fremfor tradisjonelle integrasjoner

Integrasjoner opptar ofte en vesentlig andel kostnader tilknyttet store ERP-implementeringer. Uavhengig av ny-implementering eller oppgradering er enhver virksomhet avhengig av integrasjoner mot sine tredjepartssystemer. Til tross for at disse integrasjonene er dyre handler det i utgangspunktet om å overføre informasjon fra ett system til et annet.

Deloitte registrerer en økende trend der roboter i større grad benyttes til å overføre informasjon mellom systemer. Da er det ikke snakk om fysiske, menneskelignende roboter som overtar våre kontorstoler, men programmerte, virtuelle roboter som lærer å utføre repetitive, regelbaserte arbeidsoppgave. Ettersom integrasjoner er typiske repetitive, regelbaserte arbeidsoppgaver, mener Deloitte at det kan være ressursbesparende å erstatte tradisjonelle integrasjoner med roboter.

Spesielt interessant er dette for virksomheter med mange og viktige legacy- eller single-purpose systemer der integrasjonene er mange og dyre. Til en brøkdel av prisen kan roboter overføre nødvendig informasjon, og dyre integrasjoner kan termineres.

 

 «Produktifiser» informasjon som allerede ligger i ERP-systemet

Begrepet sanntidsinformasjon er med tiden blitt allment kjent. Det innebærer ikke informasjon om virksomhetens prestasjon forrige måned, men virksomhetens prestasjon inneværende måned. Ikke per dag, men per øyeblikk. Deloitte erfarer at sanntidsinformasjon i større grad blir tilgjengelig som et produkt. Et produkt som alle i virksomheten kan benytte. Et produkt som er tilrettelagt for å bli benyttet. Med nyere teknologi er det mulig å tilgjengeliggjøre informasjon i ERP-systemet vesentlig raskere enn hva som er mulig i de fleste av dagens løsninger.

I kombinasjon med teknologi som forstår brukerens behov kan dette potensielt ha vesentlig innvirkning på effektiviteten i forretningsprosessene. Det muliggjør først og fremst bedre beslutningsgrunnlag, men er også et omfattende verktøy for eksempelvis å avdekke flaskehalser i interne prosesser.

 

Bruk av kunstig intelligens som kontrollorgan

Kunstig intelligens har blitt omtalt i både store og små sammenhenger de siste årene. Innenfor fagfeltet skjer en utvikling mot intelligente applikasjoner som kan inngå i den totale ERP-løsningen. I en verden der mengden data som produseres øker med omtrent 40 prosent hvert år, er det ikke vanskelig å forestille seg at det for mennesker er umulig å ha kontroll på all data som genereres i en virksomhet. En middels stor norsk virksomhet har omtrent 2.000 transaksjoner i løpet av en dag. 10.000 i løpet av en uke. Å gjennomføre manuell kontroll og analyse av alle disse transaksjonene er i praksis umulig, og dersom det hadde vært mulig ville det sannsynligvis krevd så mye tid at kostnaden ville overskredet nytten.

Med utvikling innen kunstig intelligens vil denne type oppgaver kunne automatiseres. Bruk av programvare for å gjennomføre analyser helt ned på transaksjonsnivå vil bli mer og mer utbredt. Eksempelvis kan intelligente applikasjoner benyttes for bedre kontroll på avvik i en transaksjonsprosess.

 

Ny tilnærming til brukergrensesnitt

Det er flere år siden den tradisjonelle kontorassistenten eller sekretæren på utsiden av kontoret gikk av mote. Å påstå at det i dag er mer normalt å håndtere timelister, faktura og kalender på egenhånd er derfor ingen overdrivelse. Men det er kun i dag. I morgendagens IT-løsninger er den menneskelige assistenten byttet ut med en digital assistent. En «neste-generasjons» bot som integreres i virksomhetens systemportefølje og synliggjøres i kontaktlisten til eksempelvis Skype. Dette handler om hvordan brukerne i fremtiden vil samhandle med ERP-systemet. Det vil ikke lenger være en spesifikk applikasjon som benyttes, men flere løsninger som er integrert i mindre formelle brukerarenaer.

Et eksempel på bruk av digital assistent er bestilling av flyreise i Skype. Boten responderer med naturlig språk, og etterspør nødvendig informasjon for å bestille reisen. Dette er en trend i tidlig startfase, men med et stort potensial. Forestill en arbeidshverdag der timelister, faktura og bestillinger utelukkende behandles i Skype!

Var denne siden nyttig?