Artikkel

Deloittes globale RPA-undersøkelse

Global robotic process automation survey

I løpet av det siste året har det vært en økende interesse for robotikk og bruk av kognitiv og kunstig intelligens, både i media og i konferansebransjen. Robotisert prosessautomatisering (RPA) gir allerede verdiskaping, og de som har vært tidlig ute med dette innenfor fellestjenester eller andre administrative organisasjoner har høstet betydelige fordeler, noe som omtales i Deloittes tredje årlige RPA-undersøkelse.

Hovedkonklusjonene i Deloittes globale RPA-undersøkelse:

  • 53 prosent av respondentene har allerede begynt med RPA. Dette tallet ventes å stige til 72 prosent i løpet av de neste to årene. Hvis utviklingen fortsetter på dette nivået, vil RPA få tilnærmet universell utbredelse i løpet av de neste fem årene. 
  • Fordelene med bruk av RPA er betydelige. Investeringen hevdes tilbakebetalt på mindre enn 12 måneder, og i gjennomsnitt er det 20 prosent av kapasiteten som byttes ut med roboter. RPA fortsetter å oppfylle og overgå forventningene langs flere dimensjoner, som for eksempel: økt etterlevelse (92 prosent), bedre kvalitet / nøyaktighet (90 prosent), økt produktivitet (86 prosent) og kostnadsreduksjoner (59 prosent).
  • 78 prosent av de som allerede har implementert RPA forventer å se en betydelig økning i RPA-investeringene de neste tre årene. Likevel ser det ut til å være vanskeligere enn forventet å bruke RPA i stor skala: Bare 3 prosent av organisasjonene har en digital arbeidsstyrke i stor skala.

Last ned Global RPA Survey her. 

Global RPA Survey

Last ned
Var denne siden nyttig?