baerekraftig supply chain transformasjon

Artikkel

Bærekraftig Supply Chain Transformasjon        

Webinaropptak

Hvordan skal fremtidens innkjøpsfunksjon innta en sentral rolle som tilrettelegger for grønn omstilling og styrket konkurransekraft for virksomheten? På dette webinaret presenterer vi en ny tilnærming som setter innkjøpsfunksjonen i sentrum av det grønne skiftet.

Selv under Covid-19 har statsminister Erna Solberg vært tydelig; veksten Norge skal ha fremover, kommer til å ligge i de grønne løsningene. Uttalelsen er del av et stadig sterkere press fra omgivelsene. Virksomheter må balansere egen avkastning og resultater med påvirkningen på samfunnet de er en del av. Men kan det være lønnsomt? Og hvordan kan innkjøpsfunksjonen bidra til grønn omstilling og samtidig underbygge de tradisjonelle KPIene; kostnad og kvalitet?

På dette webinaret vil du blant annet få høre om:

Fremtidens innkjøpsfunksjons rolle i grønn omstilling

  • Krav og trender som endrer forutsetningene for lønnsomhet i norsk næringsliv på kort og lang sikt
  • Lønnsomhet og synergier mellom utslipps- og kostnadsreduksjoner i leverandørkjeden
  • Innkjøperens nøkkelrolle

Rammeverk og metode for bærekraftig innkjøpstransformasjon

  • Bærekraft integrert i innkjøpsstrategi, spend analyser og kategoristyring
  • Erfaringer fra virksomheter som har grepet mulighetene i det grønne skiftet
  • En intro til verktøyet Decarbonization solutions
Var denne siden nyttig?