Blockchain

Artikkel

Ikke bare for finans | Blockchain i flere funksjoner

Mange muligheter med ny teknologi

Mange forbinder blockchain med den digitale valutaen Bitcoin, og rundt halvparten av dagens brukere befinner seg i nettopp finansbransjen. Nedslagsfeltet for den fremvoksende teknologien er imidlertid langt større enn som så.

Blockchain er teknologien som har størst potensiale for å påvirke næringslivet det neste tiåret, ifølge Harvard Business Review. I helsesektoren kan blockchain bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blockchain kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt våpen mot uønsket innblanding fra eksterne aktører.

Ved første øyekast kan det virke komplekst, men det ligger en enkel idé i bunn: Skape tillit, fjerne eventuelle tredjeparters involvering, samt verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en trygg måte.

Ved tradisjonell handel benyttes en tredjepart man har tillit til for å godkjenne transaksjonen. Etter godkjenning, har detaljene om handelen blitt arkivert og beholdt av de involverte partene. Det er dette blockchain-tankegangen vil endre.

Hva er blockchain?

Uten å bryte opp alt blockchain omfatter i små biter og forklare det i dybden, kan en raskt innføring kaste lys over den grunnleggende logikken som gjør at stadig flere sektorer omfavner teknologien.

Blockchain kan fjerne nødvendigheten av tredjepartsinnblanding. Når flere aktører, det være seg bedrifter eller personer, inngår en avtale, vil informasjonen heller lagres i blokker tilgjengelig for de involverte partene. Om interaksjonen mellom aktørene består av flere transaksjoner, legges nye blokker til i kjeden.

I så måte kan blockchain kalles en logg, bestående av flere blokker med informasjon. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle innblandede aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette. Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister.

Umulig å forfalske

Dette er noe av kjernen. Det er ikke én server, ei heller er det en bedrift eller en person som har vetorett til å si om noe er rett eller galt. Informasjonen og makten til å godkjenne er distribuert ut blant de involverte parter. Da all data i tillegg blir sendt ut til alle datamaskinene, kalt noder, i systemet, er blockchain en teknologi som skal være et sikkerhetsnett mot hackerangrep og uønsket innblanding. Tredjeparter involveres kun om det oppstår en form for uenighet mellom partene på hver side av en transaksjon.

I en blokk finnes informasjon om hvilke parter som har vært involvert i transaksjonen og hvem som fikk hva for hva, for eksempel antall kroner person X betalte til person Y for produkt Z. Blokken får så sitt DNA, en unik kode for nettopp denne transaksjonen. Endres noe av informasjonen i blokken, endres også DNA-et til blokken. I tillegg finner man informasjon i blokken om hvilken blokk den bygger på, altså hvilken blokk som ligger før den gjeldende blokken i kjeden.

I fremtiden vil kanskje Bitcoin ses på som begynnelsen på en teknologi som etter hvert omfavnet mye mer. Med potensial til å være kostnadsbesparende, mer effektivt og sikrere enn tradisjonelle tilnærminger til transaksjoner, kan blockchain kunne endre arbeidsflyten i privat så vel som offentlig sektor.

 

Les mer om kontrakter

Se mer her
Var denne siden nyttig?