Artikkel

Blokkjedeteknologi kan skape ny tillit i sjømatindustrien gjennom økt åpenhet

En felles Deloitte- og DNV GL-rapport om muligheter i økosystemet for bærekraftig sjømat

Blokkjedeteknologi kan øke åpenheten i akvakulturindustrien ved å gjøre det mulig å spore og registrere data gjennom hele leveringskjeden for fisk og skalldyr

I henhold til en ny rapport utarbeidet av DNV GL og Delopitte, vil data fra "agn til asjett" kunne lagres i en offentlig tilgjengelig blokkjede, noe som kan bidra til å dempe offentlighetens, industriens og forbrukernes bekymringer når det gjelder bærekraft og matsikkerhet.

Men for å få oversikt over hele datakjeden må man finne en løsning på flere betydelige barrierer, for eksempel en stort sett ganske lav grad av digitalisering og manglende vilje til å dele informasjon hos enkelte viktige aktører.

En tredjedel av verdens fiskebestander blir overbeskattet. I tillegg er det en del virksomhet innenfor akvakultur som forurenser miljøet og produserer dårlige produkter. Disse faktorene gjør at både sektoren som helhet og de enkelte selskapene sliter med betydelige omdømmeproblemer. Blokkjedeteknologi kan bidra til å øke tilliten, både til sektoren som helhet og produktene som selges. Den består i en desentralisert database som er basert på veletablerte kryptografiske prinsipper, som gjør det mulig å registrere transaksjonslogger som ikke kan endres. Som sådan kan det bidra til å skape åpenhet og inngi tillit til bærekraftige fiskestammer og -metoder.

Fordeler utover forbrukernes tillit

La oss for eksempel se på en eske sushi fra butikken. Dersom fisken var produsert ved et oppdrettsanlegg, kunne eieren laste opp informasjon om selve anlegget, for eksempel selskapets etiske regler, eller informasjon om de som jobber der og fiskevelferden. Blokkjeder kan også brukes til å registrere sammensetning av fôr og vannforhold. Fisk som blir fanget til havs kan merkes med trålerens posisjon, og det kan også logges informasjon om fiskemetode og lagringsforhold (temperatur og fuktighet). Deretter kan det legges til lignende informasjon om foredlingsanlegget og transporten ut til butikkhyllene. På kjøpsstedet vil forbrukeren kunne skanne en smart etikett og få umiddelbar tilgang til denne informasjonen.

Det er også flere potensielle fordeler ved å gjøre data tilgjengelig i en blokkjede enn økt tillit hos forbrukerne. Åpenhet i leveringskjeden øker effektiviteten i revisjoner og kommunikasjon mellom ulike aktører i verdikjeden. Finansinstitusjoner og forsikringsselskaper vil få mye bedre innsikt i virksomheten, og vil derfor kunne skreddersy sine produkter tilsvarende. Offentlige organer vil også kunne forbedre lisensforvaltning og tilsyn.

Utveksling av sporbare data er nøkkelen til å bygge tillit

Forfatterne av studien har gjennomført intervjuer med ulike aktører gjennom hele leveringskjeden, og funnet flere barrierer for bruk av blokkjeder. Det blir allerede registrert data i utstrakt grad, men sporbare data har ikke vært prioritert, og flere selskaper er ofte uvillige til å dele slik informasjon. Slik det er i dag blir dataene ofte lagret i konvensjonelle, isolerte systemer. Forretningscaset er fortsatt ikke tydelig nok til at selskapene ønsker å foreta en slik investering, og den potensielle verdien av data i en blokkjede blir ikke fullt ut forstått. 

Luca Crisciotti, administrerende direktør for Business Assurance ved DNV GL sier:

Blokkjedeteknologi framstår allerede som et viktig element for å bygge opp tillit innenfor verdikjeder og i forhold til forbrukerne. Komponentene i et fungerende økosystem eksisterer allerede. Det er helt klart et ønske om åpenhet fra forbrukerne og andre interessegrupper for å bygge tillit til leveringskjeden for sjømat og produktene fra denne industrien. Vel ansette sjømatselskaper som kan finne sammen og for eksempel fjerne hidnringer som datautveksling og driftskompatibilitet, har mye å vinne på dette ettersom det både vil kunne øke effektiviteten i driften og bygge opp tilliten til produktene deres.

Samarbeid mellom Deloitte og DNV GL

Samarbeidet mellom Deloitte og DNV GL har allerede ført til den første blokkjedeløsningen i sertifiseringsindustrien i 2017 – som har skapt økt tillit blant forbrukerne. 

Martin Bryn, partner i Deloitte, sier:

Både DNV GL og Deloitte er selskaper med ambisjoner, evner og størrelse til å ta i bruk digitale løsninger som kan styrke tilliten blant aktører og interessegrupper over hele verden. Vi er glade for å kunne fortsette denne utviklingen sammen, og finne nye måter å bidra til digitaliseringen i offshorebransjen og marin industri, i tillegg til økt åpenhet, tillit og effektivitet.

Om Deloittes bærekrafttjenester

I dagens forretningsmiljø begynner flere organisasjoner å se betydningen av å balansere prioriteringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø, og at en god bærekraftstrategi er avgjørende for å lykkes på lang sikt. Deloittes globale serviceteam har erfaring og fagkunnskap fra flere bransjer, og kan bistå ulike selskaper med en effektiv håndtering av deres avhengighet av og virkning på samfunn og miljø.

Om DNV GL - Business Assurance

DNV GL er et av verdens fremste sertifiseringsselskaper. Vi hjelper virksomheter med å forbedre sine organisasjoner, produkter, medarbeidere, fasiliteter og leveringskjeder gjennom sertifisering, verifisering, vurderinger og opplæring. Vi samarbeider med våre kunder for å bygge opp en bærekraftig virksomhet og skape tillit blant aktører i alle typer bransjer.

Blockhain in the seafood industry

Last ned

Blockchain in the seafood industry

Deloitte Germany: Thomas Krick: Director, Head of Deloitte Sustainability Services, +49 151 58071682, tkrick@deloitte.de

DNV GL: Sven Edgren, Head of Digital Transformation, DNV GL Business Assurance, +49 171 358 0752, sven.edgren@dnvgl.com

Var denne siden nyttig?