2016-2017 Global CIO Survey

Artikkel

Personlighet har liten betydning for å lykkes

2016-2017 Global CIO Survey

Dine personlighetstrekk har liten betydning for lykkes som leder for IT. Tilegnede egenskaper er det avgjørende, viser Deloittes ferske globale CIO-undersøkelse.

Deloitte har i år gjennomført en global undersøkelse for å få en økt innsikt i situasjonen ledere med IT-ansvar står overfor. Over 1200 IT-ledere, fordelt over 48 forskjellige land og 23 ulike industrier, deltok i undersøkelsen.

Rapporten — Navigating legacy: Charting the course to business legacy — understreker at dine personlighetstrekk har liten betydning for lykkes som leder for IT  – tilegnede egenskaper er det avgjørende.

Utvalgte høydepunkter fra rapporten om hvordan en IT-leder kan skape suksess:

  • Være tilpasningsdyktig. Ved å tilpasse seg organisasjonen og hvordan den utvikler seg vil IT-lederen skape en positiv innvirkning på sitt team og bedrift.
  • Øk verdiskapning ved å investere i talent og evner. IT-ledere kan ikke skape suksess alene. For å lykkes må IT-lederen investere og engasjere seg i å beholde og tiltrekke seg talent og kompetanse.
  • Definer og ta kontroll over digital transformasjon. IT-ledere bør, i samarbeid med bedriftens ledere, definere «digital» basert på deres virksomhet. De burde erkjenne sin rolle som fanebærer av organisasjonens digitale transformasjon og vise lederskap og utøve innflytelse over organisasjonens fremtidige strategi.
  • Øk din innflytelse ved å bygge relasjoner. For å øke innflytelsen bør IT-ledere utvikle og vedlikeholde relasjoner med sentrale aktører. De trenger å bygge allianser og partnerskap innenfor og utenfor deres toppledelse, bedrift og bransje.
  • Trapp opp eller tre til side. IT-ledere står ved et vendepunkt. Grunnet ny teknologi vil deres bedrift gjennomgå en fundamental forandring, uavhengig av miljø og bransje. Hvis ikke IT-lederen trapper opp og baner vei i denne forandringen vil andre ledere ta over.

Lær mer om hvordan du best navigerer deg frem til suksess ved å lese vår rapport.

2016-2017 Global CIO Survey

Les rapporten
Var denne siden nyttig?