Artikkel

CIO-ens rolle endrer seg: Finn din plass

Global CIO Survey 2018 - Manifesting legacy: Looking beyond the digital era

Flertallet av CIO’er får ikke være med å utvikle virksomhetens digitale strategi, viser årets globale Deloitte-undersøkelse av funksjonen Chief Information Officer (CIO).

Rapporten Manifesting legacy: Looking beyond the digital era beskriver hvordan CIO-rollen endrer seg. Blant funnene finner vi at 60 prosent av de spurte CIO-ene sier at de ikke har noen lederrolle når det gjelder å utvikle virksomhetens digitale strategi.

Undersøkelsen viser også at 44 prosent av CIO-ene ikke engang er aktive deltakere når det kommer til å utvikle eller gjennomføre deres virksomhets digitale strategi.

Samtidig ventes det at CIO-en i en virksomhet bidrar med langt mer enn å følge med på generelle utviklingstrekk, og forventningene til CIO’en er i endring

Respondentene oppgir at det nå ikke bare forventes at CIO-er skal både bygge og opprettholde solide IT-systemer, men at de også skal bidra med å levere digital teknologier som gjør virksomheten mer strømlinjeformet – som et viktig bidrag til verdiskapingen i virksomheten.

1437 respondentene har svart på undersøkelsen. De stammer fra 71 ulike land og 23 ulike industrier. 46 prosent av respondentene er fra europeiske virksomheter.

Rapporten, som du kan lese i sin helhet her, er delt i tre deler:

DEL 1: Se innover

Mer enn halvpartene av CIO-ene i undersøkelsen er opptatt av effektive og trygge IT-systemer. Med mindre «de finner opp» seg selv og virksomheten sin på nytt, så kan det få store konsekvenser.

Vi er i gang med en digital tidsalder, hvor mange virksomheter i alle industrier ser etter muligheter for vekst ved bruk av ny teknologi. Som en respons til dette, kan CIO-ens rolle bli å være en ledende part i å drive frem endringene som former virksomheten i fremtiden.

Nesten 70 prosent av respondentene er enige i at CIO-ene vil ha en av de viktigste rollene med å sette i gang digitale initiativ de kommende tre årene. Dette reflekteres i at CIO-en i stadig større grad er å finne ved bordet til virksomhetens styre.

Last ned rapporten

Global CIO Survey 2018

DEL 2: Se IT som helhet

Mange ser fortsatt på endring som noe som skjer trinnvis, men nå kan forandringene i mange virksomheter bedre beskrives som eksponentielle.

I en virksomhet er man opptatt av å måle effektene av de investeringene man gjør, men ifølge CIO-undersøkelsen, er det mange som ikke måler hvilken effekt de har av IT-investeringene sine. Mange CIO-havner i en skvis, hvor de ønsker økte investeringer i IT-systemer, samtidig som de ikke har noen tall å vise til med tanke på hvor effektive investeringene er.

DEL 3: Se utover

Virksomhetsledere ser ofte etter ny teknologi som kan bedre kundeopplevelse og drive frem økonomisk vekst. Men tenk om dette kun er toppen av isfjellet? CIO-er må finne ut og forstå hva som er under overflaten, for en systematisk tilnærming til helhetlig innovasjon som kan gi stor avkastning.

Om du har trent styrke, så har du kanskje hørt at noen sier at det er viktig med en sterk kjernemuskulatur? Knebøy er tyngre med en svak kjerne, selv om det er beinene som er i fokus. Det samme kan sies om digitalisering: Uten en sterk, teknologisk kjerne, kan det oppstå et stort gap mellom virkelighet og potensial.

CIO-er oppgir i undersøkelsen å være opptatt av denne balansegangen, når de blir spurt om å rangere de tre teknologiene som vil påvirke virksomheten mest de kommende tre årene. Cybersikkerhet og bruk av sky, som digitaliseringsgrep i kjernen, scorer svært høyt.

Er du klar?

En godt rustet CIO kan bli en svært viktig brikke i sin virksomhet de kommende årene. De må klare å stå frem som en naturlig partner i ledelsen. De bør inspirere til å digitalisere på en rasjonell og helhetlig måte, både så kundeopplevelsen og de interne forholdene drar nytte av det.

Mange allerede har begynt å se på CIO-ens rolle på en ny måte i den digitale tidsalderen.

Last ned rapporten i sin helhet her. 

 

Var denne siden nyttig?