CIO Survey 2015

Artikkel

CIO Survey 2015

Internasjonal undersøkelse for IT-sjefer og IT-direktører

En CIO tilføyer verdi til sin organisasjon via én av tre roller: pålitelig driftsansvarlig, endringspådriver eller medprodusent. Uansett hvilken rolle man utgjør, er det avgjørende å tilpasse sitt arbeid til et næringsliv i endring.

Formålet med vår årlige undersøkelse for CIO, IT-sjefer og IT-direktører er å starte en vedvarende dialog blant CIO-er om egenskapene og kompetansen som preger CIO-rollen – og til syvende og sist hva som påvirker suksess.

Vi har foretatt undersøkelser og gjennomført dybdeintervjuer med over 1200 ledere innen teknologi på tvers av 43 land. Mer enn én fjerdedel av virksomhetene fra Global Fortune 1000 er representert i årets studie.

Til tross for vår opprinnelige hypotese fant vi ingen betydelige forskjeller mellom bransjer, geografiske regioner og virksomhetsstørrelse når det gjaldt CIOs leveranse av verdier. Analysen bidrar imidlertid med viktig innsikt i hvordan CIO arbeider innen lederskapsmiljøer i sin organisasjon. Vi har lært at CIO-er er innstilt på å forstå hvordan de skaper effekter og verdier per i dag, og hvor verdiproduksjonen er på vei i fremtiden.

 

Les og lær mer

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss dersom du lurer på noe om undersøkelsen eller har andre spørsmål knyttet til CIO-rollen og IT.

2015 Global CIO Survey: Creating Legacy
Var denne siden nyttig?