Cybersikkerhet: styrk arbeidskraften med AI!

Artikkel

Cybersikkerhet: styrk arbeidskraften med AI!

Mangelen på fagfolk innen cybersikkerhet kan løses ved hjelp av kognitiv teknologi.

Spennet mellom det fysiske og digitale oppleves stadig mer som uklart. Den fjerde industrielle revolusjonen kan endre måten teknologi og mennesker kommuniserer på, innen alt fra kunstig intelligens (AI) til cybersikkerhet. Etterspørselen etter kompetanse innen cybersikkerhet øker, men antall kvalifiserte eksperter er ikke tilstrekkelig. Kognitiv teknologi, som er fellesbetegnelsen på konkrete teknologier med opprinnelse i fagområdet kunstig intelligens, kan bidra til å automatisere rutineoppgaver, øke responsen og la cybereksperter heller fokusere på arbeid som krever menneskelig finesse.

Fordeler med kognitiv teknologi:

  • Teknologien påvirker intelligente beslutninger ved bruk av kunstig intelligens og avanserte teknikker. Et eksempel er dataanalyse, som muliggjør en fremtidsrettet og prediktiv tilnærming til sikkerhetsutfordringer
  • Kjedelige og lavprioriterte arbeidsoppgaver kan løses ved hjelp av automatisering
  • Teknologien kan brukes i produktapplikasjoner for å forbedre kundefordeler
  • Teknologien kan benyttes i prosessapplikasjoner for å forbedre organisasjonsflyt og drift

Kognitiv teknologi krever kunnskapsrike cybereksperter med spesifikke ferdigheter, og at man bør kunne gjenkjenne trusler og handle basert på innsikt fra big data. En verden i forandring fører med seg blant annet cybertrusler, og derfor bør fagfolk kunne være i stand til å tilpasse seg i takt med et datasikkerhetsmiljø i tilsvarende endring. Kognitive teknologier kan bidra til å assistere og hjelpe ekspertene, og dermed benytte deres kapasitet og ferdigheter på en mest mulig optimal måte.

Våre undersøkelser viser at:

  • Arbeidsledigheten innen cybersikkerhet er på null prosent, med mer enn 1,5 millioner nye stillinger forventet globalt innen 2019
  • I mellomtiden øker antall og omfang av cybertrusler, og den årlige kostnaden for nettkriminalitet forventes å stige fra 3 billioner dollar i dag til 6 billioner dollar innen 2021
  • Statistikken er urovekkende nyheter for myndigheter som er ansvarlige for å beskytte sine innbyggere og bedrifter mot kriminalitet
  • I et forsøk på å takle denne etterspørselen planlegger føderale og kommersielle markedsplasser å bruke 1 billion dollar globalt på tjenester innen cybersikkerhet de neste tre årene

Det kan virke ulogisk, men null prosent arbeidsledighet i en bransje er ikke positivt. Det følger ofte av mangel på kompetanse, høye turnover-tall, mange ledige stillinger og lønnsinflasjon. Denne tilstanden er en realitet for cybersikkerhetsyrket, et fagfelt som får stadig større betydning i en mer sammensveiset verden.

Hvordan møte utfordringen

Organisasjoner som er best på å integrere kognitive teknologier for å håndtere mangelen på kvalifisert arbeidskraft kan se frem til å finne skjulte talenter som er klare til å ta på seg nye utfordringer.

Cybertruslene mot offentlige og private organisasjoner krever at de er sikre, er på vakt og er motstandsdyktige. Dette målet blir vanskeliggjort av den utbredte mangelen på fagfolk innen cybersikkerhet. Andre bransjer har vist at kognitive teknologier kan bistå med å håndtere personellmangel og gi organisasjoner bredden til å fordele kompetansedyktige til mer komplekse og bærekraftige stillinger. For å sikre at sikkerhet og talentmål blir oppfylt vil det imidlertid kreve betydelig varsomhet og handlingsstyrke fra organisasjonens side.

Les mer om AI-forbedret cybersikkerhet i rapporten Deloitte Review »

Hvordan kan kognitiv teknologi hjelpe til med rekruttering i cybersikkerhet?

Finn ut i Deloitte Review
Var denne siden nyttig?