Artikkel

Deloitte er en av de ledende leverandørene innenfor «Oracle Cloud Application Services»

4. juni 2020 rangerte Gartner, verdens ledende analyseselskap innen teknologi, Deloitte som en av de globalt ledende leverandørene i rapporten Magic Quadrant for Oracle Cloud Applications Services, Worldwide.

«Innføring av Oracle Cloud Applications for Deloittes kunder muliggjør overgangen til nye operasjonsmodeller som understøtter kontinuerlig digital forretningstransformasjon», sier Jeffrey Davis, leder for Deloitte Global Oracle. «Gjennom vårt sterke forhold til Oracle og vår bransje- og domeneekspertise, er vi stolte av å kunne tilby en verdensledende ‘one-stop-shop’ for gjennomføring av komplekse digitale forretningstransformasjoner.

Rapporten sier: "De beste leverandørene rettferdiggjør skyreisen gjennom et businesscase med fokus på innovasjon. Verdien er ikke bare reduserte teknologikostnader, men også nye mulige inntektsstrømmer og økt leveranseeffektivitet. Bruk av skytjenester handler ikke bare om å «holde lysene på», men å skape enda mer forretningsverdi gjennom utvikling og kontinuerlig leveranse.

Med tanke på konsekvensen av COVID-19 pandemien og fremtidig OCA adopsjon skriver Gartner: «COVID-19-pandemien endrer for tiden alle prognoser for IT-investeringer, men et sannsynlig utfall vil være et større fokus på digital transformasjon og at organisasjoner investerer sine knappe IT-midler til å «bringe fremtiden fremover».

«Gartner definerer «Oracle Cloud Applications Services (OCA)» som tjenester knyttet til Oracle Cloud Applications-produktene. For å kvalifisere må hvert leverandørprosjekt ha en tilknytning til et OCA-produkt fra minst en av løsningene som er identifisert i Oracle Cloud Excellence Implementer (CEI) programmet.»

Deloitte named a Leader by Gartner in SAP S/4HANA Application Services Worldwide

Les mer her
Var denne siden nyttig?