Artikkel

Deloitte Tech Trends 2020

En ny fase av digital utvikling

Trender utvikler seg på uventede måter, og ofte oppstår de mest interessante mulighetene på de steder der trender krysser hverandre. Flere av årets trender representerer kombinasjoner av makrokrefter og andre teknologiske fremskritt.

Ni makroteknologikrefter

Tech Trends 2020 starter med en oppdatering på de ni makroteknologikreftene som ble undersøkt i fjorårets rapport;

  1. digital opplevelse
  2. analyse
  3. cloud
  4. kjernemodernisering
  5. risiko
  6. teknologi
  7. digital virkelighet
  8. kognitiv
  9. blockchain

Disse kreftene danner teknologigrunnlaget som organisasjoner ønsker å bygge i fremtiden. Årets oppdatering tar en ny titt på makrokreftene og hvordan disse vil forme de nye trendene for 2020.

Rapporten tar også for seg tre teknologier som sannsynligvis vil bli makrokrefter i seg selv: ambient experience, exponential intelligence og quantum.

Tech Trends 2020

Last ned her

Dette er de seks største trendene

Human Experience-plattformer: Ledende organisasjoner skaper tilpassede, følelsesmessig intelligente opplevelser basert på enkeltpersoners atferd, preferanser og verdier ved hjelp av teknologier som maskinlæring, talerespons og bildegjenkjenning.

Etisk teknologi og etikk: Organisasjoner nærmer seg et bredere spørsmål om tillit drevet av virkningen ny teknologi har på tvers av produkter, tjenester og mål.

Eldre systemer må oppdateres: Målet blir å lage en slags arkitektonisk smidighet som ofte gir yngre konkurrenter en markedsfordel.

Fremtidens finans: Etter hvert som foretak blir mer smidige, utforsker virksomheter nye tilnærminger til regnskap, kontrahering og kapitalplanlegging for å fremme smidig innovasjon og innlede en ny tilnærming til foretaksfinansiering.

Digitale tvillinger: Digitale simuleringer av høy kvalitet kombinert med IoT-sensorer og maskinlæring presenterer en rekke nye muligheter som spenner fra optimalisering til autonombeslutningstaking til nye forretningsmodeller.

Et fremtidig blikk på trendene: Hvilke store teknologiskifter kan dukke opp i løpet av det neste tiåret? Etter hvert som grensen mellom den digitale verden og mennesker visker ut, blir det klart at dagens trender bare er frø som morgendagens muligheter vil vokse fra.

Hold deg oppdatert på SAP!

Les mer her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?