Gjør kontrakten sikker med blockchain

Artikkel

Gjør kontrakten sikker med blockchain

Papirkontrakter kan bruke flere uker på å bli fraktet rundt globen, mens digitale dokumenter er lett å forfalske. Finnes det en metode for å automatisere transaksjoner og gjøre dem smidigere, mer effektive og mer sikre for alle parter? Ledere ser på blockchain og smarte kontrakter som en mulig løsning.

Blockchain-teknologien skaper betydelig interesse på tvers av en rekke ulike bransjer. Etter hvert som bruksområdet for blockchain vokser, skreddersyr bransjeledende aktører teknologien til å passe til svært spesifikk bruk. Blockchain-baserte smartkontrakter – selvkjørende koder i en blockchain som automatisk implementerer vilkårene for enighet mellom parter –  er et kritisk steg fremover, som strømlinjeformer prosesser som per i dag er spredt rundt på ulike databaser og ERP-systemer.

Smartkontrakter i kommersiell virksomhet er foreløpig ikke demonstrert å fungere, men vi tror at godkjente blockchains – som blir håndtert privat av en liten gruppe aktører – vil bli tatt i bruk snart. To blockchain-baserte brukereksempler – avregning og oppgjør av verdipapirhandel, og styring av forsyningskjeder og handelfinansdokumenter – inneholder viktig lærdom for ledere i næringsliv og teknologi som er interessert i bruken av smarte kontrakter.

Upgrading blockchains

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?