Artikkel

Deloittes globale blokkjedeundersøkelse for 2019

Blokkjeder stadig mer aktuelt for næringslivet

I historien om blokkjeder er vi nå i ferd med å starte på et nytt kapittel, der de spørsmålene ledere stiller seg er tøffere, mer detaljert og mer pragmatiske. Spørsmålet for lederne er ikke lenger "vil blokkjeder fungere?" − men heller "hvordan kan vi få blokkjeder til å fungere for oss?"

Siden de første tilhengerne av blokkjeder begynte å fremsnakke mulighetene denne teknologien kan by på for mer enn ti år siden, har næringslivsledere virket usikre på hva de skal gjøre med den. Men i 2019 er noe umiskjennelig i ferd med å skje.

Det har oppstått en felles erkjennelse av at blokkjeder er en realitet – og at de kan fungere som en hensiktsmessig løsning på forretningsmessige problemer på tvers av bransjer og bruksområder. Det er ingen fjern visjon som kun eksisterer hos de mangeårige tilhengerne av denne teknologien. Selv ledere som er forsiktige med teknologibaserte løsninger har skjønt betydningen av blokkjedeteknologien, som potensielt kan skape store omveltninger.

Selv om blokkjedeteknologien ennå ikke har nådd sitt fulle potensial, har lederne i Deloittes globale undersøkelse om blokkjeder for 2019 tro på nye og kommende bruksområder. De ser fortsatt på teknologien som en plattform som kan legge til rette for mange forretningsprosesser. Siden forrige undersøkelse er det én respondent som sier at investeringene i blokkjeder øker på tvers av alle sektorer etterhvert som nye og praktiske bruksområder vinner terreng.

Last ned undersøkelsen her.

En mer utviklet teknologi

 

På samme måte som nyutdannede raskt justerer sine forventninger når de kommer inn i arbeidslivet, har lederne i næringslivet med tiden og på bakgrunn av praktiske erfaringer justert sitt syn på blokkjeder fra hva som er mulig til hva som er sannsynlig − og hva som er praktisk. Det vi ser i 2019 er en stadig utvikling av blokkjeder, som nå har gått fra å være en god men likevel underutviklet teknologi, til å bli en mer raffinert og moden løsning som er klar for å innfri løftet om å skape store omveltninger.

Spørsmålet ledere stiller seg er ikke lenger "vil blokkjeder fungere?" − men heller "hvordan kan vi få blokkjeder til å fungere for oss?"

Dataene i undersøkelsen for 2018 peker på tegn til at blokkjedeteknologien nå er mer utviklet. For eksempel sier respondentene at blokkjeder nå gir mange flere fordeler enn i 2018. På samme måte viser det økende mangfoldet av potensielle bruksområder for blokkjeder – og også bredere omfang av og større likhet blant de ulike barrierene mot å ta i bruk blokkjeder (figur 3) – flere tegn på modning og videreutvikling.

Som en anekdote, og sett under ett, ser vi på disse svarene som et bevis på at blokkjeder blir en stadig mer moden teknologi i mange lederes og beslutningstakeres øyne, og at disse aktørene i stadig større grad ser teknologiens reelle potensial. Til tross for dette er ikke alle like overbevist.

Selv om det er et flertall av respondentene som nevner blokkjedeteknologi som en av sine fem øverste prioriteringer, er det bare 23 prosent som allerede begynt med blokkjeder. Dette er en nedgang fra 34 prosent. Holdningene til blokkjeder kan være i bedring (se figur 2), men 43 prosent ser fortsatt på blokkjede som opphausset, og dette er en oppgang fra 39 prosent fra i fjor.

Er disse holdningene like kontraintuitive og motsetningsfylte som de virker? Disharmonien kan reflektere en økende pragmatisme – som vi først la merke til i fjor. Ettersom det ventes at blokkjedeteknologien vil fortsette en tradisjonell utvikling med modning og selvoppdagelse, kan det hende at tegn til skepsis og forsiktighet reflekterer teknologiens helsetilstand etter hvert som den mest sannsynlig utvikler seg til å bli en mer etablert forretningsløsning.

Last ned undersøkelsen i sin helhet her.

 

Global blokkjede-undersøkelse

Last ned
Var denne siden nyttig?