Artikkel

Hva er robotisk prosessautomatisering (RPA)?

Robotisk prosessautomatisering, også kalt Robotic Process Automation (RPA), er bruk av programvare med kunstig intelligens (AI) og maskinlæringskapasitet for å håndtere store mengder repetitive oppgaver.

RPA-teknologi, som iblant kalles programvarerobot eller bot, etterligner en menneskelig arbeidstaker og logger på applikasjoner, skriver inn data, beregner og utfører oppgaver og logger ut.

Denne typen oppgaver, som tidligere krevde menneskelig arbeidskraft i utførelsen, kan nå gjøres raskere og mer effektivt, samtidig som RPA vil fristille arbeidskraft til andre oppgaver.  

Det gjør at RPA blir både kostnadsbesparende og effektiviserende for virksomhetene som tar det i bruk. Typiske oppgaver kan omfatte spørreskjemaer, beregninger og vedlikehold av poster og transaksjoner.

Hvordan fungerer RPA?

RPA-programvare er ikke en del av en organisasjons IT-infrastruktur. I stedet setter den seg på toppen av den eksisterende IT-infrastrukturen, slik at et selskap kan implementere teknologien raskt og effektivt - alt uten å endre eksisterende infrastruktur og systemer. 

RPA-verktøy er best egnet til prosesser med repetitiv og forutsigbar interaksjon med programvaren. Disse prosessene er vanligvis ikke store eller verdifulle nok til å utvikle automatisering via kjernesystemene, eller hvis kjernesystemforandringen ikke er klar til å bli implementert i nær fremtid. 

Sammenlignet med kunstig intelligens (AI) og Enterprise Risk Management-programmer (ERM) er RPA en «enkel» programvare. RPA vil i motsetning til andre programvarer ikke lære alene eller lete etter måter å optimalisere prosesser. Programvare-roboten er programmert til å utføre oppgaver i en bestemt rekkefølge eller arbeidsflyt og har et intuitivt brukergrensesnitt, hvilket gjør det lettere å programmere roboten for ikke-teknisk personell. Det gjør RPA-teknologien vesentlig billigere enn AI og ERM, og derfor et attraktivt alternativ for mange virksomheter. 

RPA vil skape synergieffekter 

Mange virksomheter har mye å tjene på å utvikle RPA-systemer. Ved bruk av RPA kan organisasjoner forenkle arbeidet, minimere leveringstiden og gjøre mer med mindre. Selv om RPA fungerer godt alene, tror ekspertene at RPA i nær fremtid vil bli tettere integrert med arbeid utført av mennesker for å skape en større synergieffekt av totalen. 

RPA-teknologi, som iblant kalles programvarerobot eller bot, etterligner en menneskelig arbeidstaker og logger på applikasjoner, skriver inn data, beregner og utfører oppgaver og logger ut.
Var denne siden nyttig?