Artikkel

Hvorfor kommer økonomien i første rekke for SAP S/4HANA?

I det nye tiåret har vi sett en reell økning i tallet på aktive S/4HANA-prosjekter. Mange som før ville vente og se da ERP-løsningen først kom i 2015, er nå aktivt engasjert i å definere sin egen tilnærmingsmåte.

Mange  organisasjonene har valgt å begynne med økonomi, fordi økonomidata er grunnleggende for så mange forretningsfunksjoner. Det er grunnen til at økonomidirektørene snakker så varmt om endring.

Fordelene er i sannhet forlokkende: Ved å etablere en ren, intelligent kjerne for bedriften gir S/4HANA deg mulighet til å bygge om viktige forretningsprosesser. Det er en endring som gir mulighet til å rydde opp i gamle problemstillinger innen økonomi, overhale prosesser og skape reell verdi i årene fremover. S/4HANA kan være en mulighet til å løse problemer med momsregnskap og fakturering, samkjøre ledelsesrapportering og offentlig rapportering og til å endre funksjoner som skatt, økonomi og styring.

Men for økonomilederne kan det være vanskelig å finne ut når og hvordan S/4HANA skal implementeres. Like vanskelig er det å integrere alle økonomibehov i utformingen av IT-systemet.

For å hjelpe til med dette gir vi her en innføring i S/4HANA:

 
Hva er nytt i S/4HANA?

Tidligere ERP-systemer var utformet for optimal behandling av transaksjoner, der data var lagret i mange ulike tabeller. S/4HANA, derimot, bruker sin Universal Journal til å lagre alle opplysninger om økonomiske transaksjoner i én tabell. Tilgang til alle disse opplysningene kan skje i sanntid, noe som gjør det mulig å rapportere direkte fra systemet og redusere avstemmingsarbeidet til et minimum.

Det nye systemet har også en forenklet datamodell som lar deg registrere én gang, bruke mange ganger og opprette én eneste sannhetskilde. Analyser og kunnskap som før var svært tidkrevende å finne, og som sjelden var helt korrekte, er nå mulig å finne kjapt i forbindelse med en rask beslutningsprosess.

 

Hvilke endringsalternativer har S/4HANA?

Ny implementering: De som velger ny implementering (kalles noen ganger for «Greenfield»), ønsker vanligvis å eliminere skreddersydde programmer, kvitte seg med ineffektiv praksis og i større grad standardisere beste praksis. Organisasjonene ser at dette gir muligheter for modernisering, økt produktivitet og vekst.

Systemkonvertering: Alternativt kan selskaper som ønsker å beholde noen av sine skreddersydde systemer, og har forretningsmodeller som ikke er så utviklet, velge en konverteringsløsning (kalles noen ganger for «Brownfield»). Denne fremgangsmåten benyttes ofte av virksomheter som har implementert SAP i løpet av de siste årene, men som ønsker å utnytte den digitale plattformen S/4HANA.

SAP Central Finance: SAP Central Finance skaper en S/4HANA-plattform som mottar økonomitransaksjoner fra flere kildesystemer og gjør det mulig med rapportering og også sentralisert prosessgjennomføring. Ved å kartlegge ulike økonomisystemer harmoniserer SAP Central Finance data og skaper en enhetlig datamodell med få gjentakelser og færre aggregeringsnivåer. Et selskaps eksisterende økonomisystem, enten det er SAP eller noe annet, trenger derfor ikke å konverteres og kan beholdes i de eksisterende miljøene. En ny implementering eller systemkonvertering kan kombineres med SAP Central Finance basert på organisasjonens forretningsmål.

 

Hva kan du gjøre nå?

Begynn med å begrunne valget: S/4HANA er en god løsning på mange økonomiutfordringer, men et valg som utelukkende er basert på lavere kostnader, er kanskje ikke nok. Spør deg selv hvordan S/4HANA kan skape bedre forretningsforbindelser? Hvilke andre innovasjoner vil det åpne for? Hvordan kan jeg bruke maskinlæring eller avanserte analyser?

Planlegg for fremtiden: Implementerings- og konfigureringsprosesser er komplekse og tar lang tid. Derfor må du løse folk fra den jobben de gjør til daglig, særlig nøkkelpersonell, slik at de kan bruke tid på programmet.

Kjenn alternativene: Det kan ofte være vanskelig å velge mellom lokal (Om-Premise) og skybasert S/4HANA-løsning. Dette valget bør ikke være styrt av teknologi, men av hvilke mål virksomheten har.

Store bedriftskunder velger ofte lokal teknologi for sine S/4HANA-implementeringer, en løsning som gir dem mulighet til å utnytte eksisterende infrastrukturinvesteringer og gir større fleksibilitet. De siste årene har imidlertid stadig flere organisasjoner vurdert skybasert implementering først. Generelt åpner dette for raskere implementering og lavere livsløpskostnader (TCO), men er mer basert på innføring av løsninger og prinsipper for beste praksis.

De virkelige fordelene med S/4HANA kommer når ikke bare økonomifunksjonen, men hele forsyningskjeden endres – skatt, finans, internkontroll, innkjøp, lager og kvalitetsledelse. Så uansett hvilken løsning du velger, pass på at beslutningen er tatt på et bredt og solid grunnlag i bedriften (ettersom de andre må jobbe med det du velger).

THE CFO Guide to SAP S/4HANA

Last ned her
Var denne siden nyttig?